Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Jaak Kõdar

Kandlemängija Jaak Kõdar 1961. Foto: H. Tampere. ERA, Foto 5798.

Jaak Kõdar (1888–1976) elas salvestamise ajal 1961. a. Halliste kihelkonnas, Abja külanõukogu alale kuuluvas Tedremäe talus, kuhu ta hiljuti oli kolinud Karksist. Ta mängis kannelt vanapärases katmistehnikas, pill oli tugeva kõlaga ja mäng hoogne. Pillimehelt salvestati 23 kandlepala ja ta mängis kaasa ka samal ekspeditsioonil salvestatud Abja külakapellis.