Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Anna Paalberg

Anna Paalberg ja Miina Lambot heliplaadistamisel Tallinnas 1937.–1938. a. Foto: P. Parikas. ERA, Foto 847.

Harjumaal püsis vanem laulupärimus kõige kauem järjepidevas traditsioonis rannikukihelkondades. Siinses valimikus Kuusalu kihelkonna traditsiooni esindavad naislaulikud on pärit Juminda poolsaare kaugeimatest küladest. Anna Paalberg (1874–1948) Kolga vallast Tapurla külast oli hea regilauluteadja. Osa temalt Riigi Ringhäälingus salvestatud lauludest on lauldud koos Miina Lambotiga. Ta oli laule õppinud kõigilt koduküla laulikutelt, eriti rohkesti onunaiselt, kuulsalt Mai Kravtsovilt. Viimaselt õppis ta ühtlasi ämmaemandaoskusi. Anna Paalberg osales kohaliku rannarahva poolt 1937. a. kokku pandud ja Muuksis etendatud vana pulma lavastuses. Anna minia mäletab teda vanaduspõlveski lõbusa, laulu- ja tantsuhimulise naisena.