Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Helene Kukk

Helene Kukk (1894–1969) elas salvestamise ajal Tallinnas, ent sündinud oli ta Sangaste kihelkonnas Mäekülas, Uniku talus. Vanad Sangaste kihelkonna karjase-, kiige- ja mängulaulud ning hulga lõppriimilisi rahvalaule oli ta õppinud oma emalt. Esmakordselt saatis Helene poolt kirja pandud laulud arhiivi tema lapselaps Tõnu Rüütel 1961. a. Helene jätkas noorusest meelde jäänud laulude, mõistatuste ja juttude üleskirjutamist ka edaspidi, tema laule salvestati 1962. ning 1967. a.