Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Kiik tahab kindaid

Marie Sepp Kolga-Jaani (1937)

Mis sina kihad, meie kiike,
kiikejääle,
mis sina ägad, meie häl´li?
Kiike kihab kindahaida,
äl´li äida säärepaelu,
aluslauda handemida*.
Oot, oot, kiige, no-noh, kiige,
las mo õde saab mehele,
las mo venda võtab naese,
õde saab sõjapäälikulle,
vend võtab vene karjanaese,
siis saab kiige kindahaida,
aluslauda handemida,
äl´li häida säärepaelu.

* andemida – andisid

ERA, Pl. 49 B1 < Kolga-Jaani khk., Soosaare v. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1937. a. < Marie Sepp, 74-a.
[LP II b 4; CD1-25]. Viidang 1997, 19.