Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Sööge, langud!

Liina Irdt Tõstamaa (1965)

Sööge, langud, jooge, langud,
sii aga otsas oinapraadi,
tagaotsas tallepraadi,
keskele kirju linnu praadi!

Ärge aga, langud, seda kartke,
et meil tuleb lihast puudu –
meil (oo) aga tapjad seina taga,
kui oo aga tarvis, siis tapame,
kui aga puudus, siis pusime*.

Ärge aga, langud, seda kartke,
et meil tuleb kalast puudu –
meil aga meri silla alla,
lõhameri meil lõuke* alla,
kohameri meil kolde alla.

Meie aga at´t* oli atike ja
ta oli kaval kalu püidma:
ta pani mõrrad mõisajärve,
suu pani mõisasaksa poole,
änna pani mõisaärra poole.
Sinna läksid siiad singudes* ja
suured aga avid ambudes* ja
lõhed aga lõugi laksutades.

* pusime – torkame

* lõuke – kolde

* att – (vana)isa

* singudes – vingudes

* ambudes – ammudes (veise häälitsus)

RKM, Mgn. II 1101 d < Pärnu raj., Tõstamaa kn., Tõhela k. (Tõstamaa khk.) – H. ja E. Tampere Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1965. a. < Liina Irdt, 75-a.
[LP IV a 5; CD1-46].