Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Mihkel Tiitus

Mihkel Tiitus lepapasunaga 1965. a. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 7488.

Mihkel Tiituselt (1899–1979) Tori kihelkonnast Rätsepa (varem Puista) külast Allika talust salvestati 1965. a. rahvaluulearhiivi kogumisretkel traditsioonilise karjasepilli lepapasuna lugusid. Seda pilli oli ta õppinud valmistama ja mängima 7-aastaselt. Suviti oli tal ikka mõni pill leos, pasunasignaale mängis ta põhiliselt koduses seltskonnas ja lastele. Mihkel Tiitus oli osa võtnud Vabadussõjast, Olustveres talupidajaks õppinud ja Taanis praktikal olnud. Asjatundlikust talupidajast tehti kolhoosi ajal kulak, ent pärast sunnitud eemalviibimist tuli Mihkel 1960. a. kodutallu tagasi, taastas kannatada saanud majapidamist ja sai tuntuks aktiivse looduseuurija ning linnuvaatlejana.

Pillilood: