Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Sõrmemähkimismäng

Helene Kukk Sangaste (1962)

Kes sääl mõtsan puide ragu?
Toomõ tüvi, toomõ ladu,
toomõl iluse häelmä.
Mihkel mõtsan puide ragu.
Kes sääl süvvä perrä vei?
Manni süvvä perrä vei:
“Süü, süü, Mihklikene!”
“Ei või süvvä, Mannikõne.”
“Melle nii, Mihklikene?”
“Käsi katski, Mannikõnõ.”
“Mähin kinni, Mihklikene.”

Kes seal metsas puid raiub?
Toome tüvi, toome latv,
toomel ilusad õied.
Mihkel metsas puid raiub.
Kes seal süüa järele viis?
Manni süüa järele viis:
“Söö, söö, Mihklikene!”
“Ei saa süüa, Mannikene.”
“Miks nii, Mihklikene?”
“Käsi katki, Mannikene.”
“Mähin kinni, Mihklikene.”

Refräänis on vahetevahel: toomõ tümi…

RKM, Mgn. II 802 h < Tallinn < Sangaste khk. – H. Kokamägi, I. Rüütel Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1962. a. < Helene Kukk, 68-a.
[LP VII 11; CD3-11].