Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Mari Sarv

Mari Sarv vestlemas koduõuel Greete Jentsiga 1961. a. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 5694.

Mulgimaa kunagise rikka regilaulutraditsiooni viimasteks kandjateks olid 1960. aastatel salvestatud Karksi lauljad. Mari Sarv (1884–1977) oli ise ühtlasi pärimusekoguja. Ta alustas kirjapanekute läkitamist Eesti Rahvaluule Arhiivi ajaleheüleskutse peale 1930. a. ja sai üheks arhiivi parimatest korrespondentidest. Laulud õppis Mari Sarv noorpõlves, elades perega Karksi mõisa moonakatemajas. Seal oli koos palju lapsi ja noori, lauldi karjas käies, peeti rohkesti simmaneid, kuuldi kiigel ja jaanitulel vanemaid naisi vanu laule laulmas. Mari õppis käsitööliseks, abiellus Anton Sarvega ja elas hiljem Nuia alevis. Mari Sarve laule on salvestatud mitmel eri ajal, alates 1935. a. vaharullisalvestustest ja plaadistustest 1960.–1970. aastate lindistusteni. Tema laulmisstiil oli ebatavaliselt aeglane ja kaunistusterohke, ka kõne olevat olnud pikaldane ja mõtlik.