Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Sido Nikit

Sido Nikit sarvepilliga 1913. a. Foto: A. O. Väisänen. ERA, Foto 971.

Sido Nikit ja tema poeg Nikita Vassil elasid 1913. a., kui Armas Otto Väisänen neid külastas, Kiiova külas Petseri (hiljem Meremäe) vallas. 46-aastaselt Nikitalt on salvestatud sarvepillimängu. Väisänen on reisipäevikus kirjutanud, et ehkki Nikit temaga kohtudes rääkis tööleminekust, ei teinud ta katsetki kuhugi minna, vaid ainult mängis. Nikit puhus pilli kissis silmi, tema jalad lõid teineteise võidu takti ja keha õõtsus mängurütmis. Oma mängu fonograafist kuuldes olevat ta põrandale tantsima hüpanud.

Pillilood: