Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Liiri-lõõri

Julius Paas Hargla (1965)

Tsirr-virr, lõokõnõ,
kos muk kulla pesäkene?
Uibun ossa pääl,
varikun varva pääl.
Koes tuu varik jäie?
Vanamiis maha ragi.
Koes tuu vanamiis jäie?
Tsiapahta pagõsi.
Koes tuu paht jäie?
Tuli ära palut´.
Koes tuu tuli jäie?
Vesi äräk kistut´.
Koes tuu vesi jäie?
Maa sisse vaivu.
Koes tuu maa jäie?
Kana lak´ja sapits.
Koes tuu kana jäie?
Haugas ära veie.
Koes tuu haugas jäie?
Taivap poole linnati.
Mingäs sinnap perrä mindäs?
Puutsõidõ pulkõga,
vasitsõidõ varvastõga.

Tsirr-virr lõokene,
kus mu kulla pesakene?
Õunapuus oksa peal,
võsastikus varva peal.
Kuhu see võsastik jäi?
Vanamees raius maha.
Kuhu see vanamees jäi?
Sealauta pages.
Kuhu see laut jäi?
Tuli põletas ära.
Kuhu see tuli jäi?
Vesi kustutas ära.
Kuhu see vesi jäi?
Maa sisse vajus.
Kuhu see maa jäi?
Kana siblis laiali.
Kuhu see kana jäi?
Kull viis ära.
Kuhu see kull jäi?
Taeva poole lendas.
Millega sinna järele minnakse?
Puust pulkadega,
vasest varbadega.

RKM, Mgn. II 1131 h < Võru raj., Mõniste kn., Tämbälse t. (Hargla khk.) – H. Tampere Kirjandusmuuseumi ja Eesti Raadio ekspeditsioonil 1965. a. < Julius Paas, 83-a.
[LP III c 3; CD1-38].