Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Venna nurmed

Kadri Kukk Karksi (1960)

Peigmehepoolsed laulavad pruudi kohta:

Meie vel´lel suure nurme,
kas´ke,
suure nurme, laia väl´lä,
otsa lääve Ollandimaale,
veere joosev Venemaale.
La* meid kaia*, la valate*,
ka* tal oo sääri sinna minnä,
kontse säält koduje tulla.
Kõrd jääs põllule põdeme*,
ii* otsa engämaie*?

Vastulaul:

Langunaise, linnukeise,
la meid kaia, la valate:
kõrd oo põllu põllelaiu,
nurme nuku räti laiu*,
linamaad linigulaiu,
kaaramaad kasugulaiu*.

* la – las

* kaia – järele vaadata, kontrollida

* valate – vaadata

* ka – kas

* äkki jääb põllule põdema

* ii – esise, ees oleva tööjärje

* engämaie – hingama

* nurmed nuku (neiu) räti laiused

* kaeramaad kasukalaiused

RKM, Mgn. II 381 g, h < Abja raj., Lilli kn., Aniste k. (Karksi khk.) – R. Praakli Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1960. a. < Kadri Kukk, 66-a.
[LP IV a 6; CD1-47].