Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Lõõtspill: “Vana Loosu küla polka”

August Teppo Põlva (1956)

ER 2174 < Võru raj., Võru kn., Loosu k. (Põlva khk.) – A. Strutzkin Eesti Raadio ekspeditsioonil 1956. a. < August Teppo, s. 1875. a.
[LP VIII 16; CD3-27].