Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Une sulased

Miina Lambot Kuusalu (1938)

Tule, uni, ukse'esta,
astu sisse akkenasta,
riugu-raugu reppänestä*,
käi lapse kätki piale,
kuku lapse kulma pääle,
lange silmälaua pääle!

Ulkusid une sulased,
kävid rammad* käsküjalad,
etsisid* unisi lapsi,
magajaida poisikasi.
Uni ukselta küsikse:
“Kas on lapsija tuassa,
kähärpäidä kätküvessa,
valge riiete vahella,
kena kimbu keske'ella?”

* reppänestä – suitsuaugust

* rammad – nõrgad

* etsisid – otsisid

ERA, Pl. 87 B3 < Kuusalu khk., Kolga v., Juminda k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1938. a. < Miina Lambot, 70-a.
[LP III a 3; CD1-30].