Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Oskar Visnapuu

Oskar Visnapuu akordkandega 1965. a. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 7520.

Oskar Visnapuud (1907–1972), Kanepi kihelkonna Krootuse küla pillimeest, on külastatud plaadiantoloogia ettevalmistamise käigus tehtud retkel 1965. a. sügisel. Oskar Visnapuu oli ümberkaudu tuntud ka pillimeistrina ja naljajuttude pajatajana. Lehepillilugusid saatis ta ise 5-duurilise akordkandlega. Oskar oli endale valmistanud kasetohust lehepilli, et sellega ka talvel mängida saaks. Tema nooruses olevat tavaliseks pillimaterjaliks olnud haavaleht.