Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Mehetapja (Maielaul)

Greete Jents Karksi (1961)

Me olem kolmeksi sõsare,
meid oli kolmeksi sõsare,
kateksi emä kanaje:
üks oli Maie, tõine Kaie,
üks oli Kaie, tõine Maie,
kolmas elmi* Eltsekene.
Elts läits einä niitamaie,
Kai läits karja saatamaie,
Mai jäi aita meil magame.

Elts tuli einä niitamestä,
Kai tuli karja saatamesta,
Mai tuli aidast magamesta,
põll tal ehenna* punane,
väits tal peonna verine.
Elts läits Maielt küsümaie:
“Maiekene, mis sa tennu?”

Mai võt´s vastu vaideliia:
“Ma tapi laudast laiku är´gä,
murust tapi musta kuke,
tarest tapi tallekese.”
“Maiekõine, mis sa tennu!”

Mai läits mõtsa siis pageme,
Mai juus´k* mõtsa siis pageme,
juus´k ta suure kuuse manu:
“Armas kuuske, avide* mind,
kallis kuuske, kata minda.”
Kuusk võt´s vastu vaideliia:
“Kudas või mina avite,
alt ole arva, päält ole paksu,
alt ole arva Al´lu linna,
päält ole paksu Pärnu linna.
Kümme meesta siin külänna,
ütese* üle tanume,
kõik tulõv pal´ke lõikamaie,
lövväv* sinu siita ärä.”

Mai juus´k suure kase manu:
“Armas kaske, avide mind,
kallise kaske, kata minda.”
Kask võt´s vastu vaideliia:
“Kudas või mina avite,
alt ole arva, päält ole paksu,
alt ole arva Al´lu linna,
päält ole paksu Pärnu linna.
Kümme naista siin külänna,
ütese üle tanume,
kõik tulev lehti lõikamaie,
lövväv sinu siita ärä –
mulle süidü antanesse.”

Mai juus´k suure aava manu:
“Armas aaba, avide mind,
kallis aaba, kata minda!”
Aab võt´s vastu vaideliia:
“Kudas võin mina avite,
alt ole arva, päält ole paksu,
alt ole arva Al´lu linna,
päält ole paksu Pärnu linna.
Kümme poissi siin külänna,
ütese üle tanume,
kõik tulõv laudu lõikamaie,
lövväv sinu siita ärä –
mulle süidü antanesse.”

Mai juus´k suure söödü pääle:
“Nõnda juusku teie juure,
nõnda kui mu jumi joose*;
nõnda libisegu* (sul) lehe,
nõnda kui mu liha libisi!”

* elmi – helmes ~ helmeline

* ehenna – ees

* juus´k – jooksis

* avide – aita, aidata

* ütese – üheksa

* lövväv – leiavad

* jumi joose – jume jookseb ära, kahvatub

* libisegu – siin: värisegu

RKM, Mgn. II 565 d < Abja raj., Nuia al. (Karksi khk.) – S. Lätt Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1961. a. < Greete Jents, 77-a.
[LP VI 5; CD2-27].