Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Leigarimäng

Helmi Vill Urvaste (1965)

Mängijad kahes rühmas, laulavad vastamisi.

Tõsõl l´ekõril l´äävä,
midäs l´ekõri tahtva?
L´ekõr tahtse leiku lüvvä,
leiku lüvvä, eiku lüvvä,
selle kehväle talulõ,
selle uvvõlõ murulõ.
Mis mi anna l´ekõrile?
Ei olõk kulda,
ei olõ õbõ'õt,
ei tinna tettüt,
ei vaskõ valõtut.
Kuri ool´ ti kullastõ,
õel teie õbõ'õstõ.
Es´ teil kotun kuldasepät,
tii veeren tinasepä,
vanial vaskisepäq.
Mi taha errä,
pääle errä esändet.
Võta, võta errä,
pääle errä esändet.
Sai tark tal´lipoiss,
oolikas obõstõpoiss,
tal´li söödi, tal´li joodi,
taga talli tantsutõli,
läbi akna an´d aina,
läbi pilu pistis kaaraq.

Teised leigarid lähevad.
Mida leigarid tahavad?
Leigar tahab mängida,
mängida, mängida,
selles kehvas talus,
sellel uuel murul.
Mis me anname mängijale?
Ei ole kulda,
ei ole hõbedat,
ei tina tehtut,
ei vaske valatut.
Kuri hoolib teie kullast,
õel teie hõbedast.
Ise teil kodus kullassepad,
tee ääres tinasepad,
vainul vasesepad.
Meie tahame härrat,
lisaks härrale isandat.
Võta, võta härra,
lisaks härrale isand.
Sai tark tallipoiss,
hoolikas hobustepoiss,
tallis söötis, tallis jootis,
talli taga tantsitas,
läbi akna andis heina,
läbi pilu pistis kaerad.

RKM, Mgn. II 1133 d < Võru raj., Antsla kn., Säre k. (Urvaste khk.) – H. Tampere Kirjandusmuuseumi ja Eesti Raadio ekspeditsioonil 1965. a. < Helmi Vill, 61-a.
[LP VII 8; CD3-8].