Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Peigmees tuuakse laua taha

Anne Vabarna ja koor, Setu (1936)

“Kaaskõlõminõ”

Laulavad peigmehe-poolsed laulikud (kaasikud), kui peigmees tuuakse laua taha.

Vel´e(-ks nu -)kene noorõkõnõ,
kas´ke, kan´ke!
Avida, Jumalakõnõ,
mi(-ks nu) armast au pääle,
lindu(-ks nu) leeme kaalalõ!
Kül´ge(-ks nu), kül´ge, külärahvas´,
taakõ(-ks nu) iist talorahvas´,
mingu(-ks nu) nõia nõgesihe,
suurõ(k kõik) arsti aia ala,
laskõ(-ks sis) veertä mi vel´ele,
astu(-ks nu) aukübärälle!

Kaasitamine

 

Vennakene noorekene!

Aita, Jumalakene,
meie armast au peale,
lindu au kaelale!
Hoidke külgedele, külarahvas,
taganege eest, talurahvas,
mingu nõiad nõgestesse,
suured arstid aia alla,
laske meie vennal veereda,
astuda aukübaral!

ERA, Pl. 25 A1 < Setu, Järvesuu v., Tonja k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1936. a. < Anne Vabarna (eeslaulja), 58-a., ja koor.
[LP IV a 9; CD1-50].