Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Liidia Kampus

Liidia Kampus 1961. a. Foto: E. Liiv. ERA, Foto 5518.

Liidia Kampus (Keisri Liide, 1898–1983) oli põline Kolga-Jaani Leie küla inimene. Kuna ta polnud mujal haridust saanud ega pikemalt külast ära olnud, oli ta salvestamise ajal 1961. a. küla parim murdekeele oskaja. Lindile laulis Liidia Kampus kümmekond uuemat laulu, sealhulgas mitu kohalikku külalaulu, ja paar regilaulu. Külalaulude tegemise traditsioon oli Leies väga tugev ja püsis kaua, seltskonnas lauldi alati palju ja Liidegi oli hea laulja. Tema pere elatas end väikesel popsikohal põllutööst ja ta kasvatas üles kolm last.

Laulud: