Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Onnimanni

Liisa Kümmel Tori (1961)

Ui-sui-sui-sui sun´niman´ni,
sun´niman´nist sain mal´lika,
mal´likast sain man´nipil´li,
man´nipil´list sain peebuna,
peebunast sain petsariini,
petsariinist sain riimuka,
riimukast sain rindasõl´ge,
rindasõlesta sõmera,
sõmerast sain soolavakka,
soolavakast vaisiküisi,
vaisiküisist kübara ja
kübarast sain künnirauda,
künnirauast sain ranitsa ja
ranitsast sain rapsuvitsa
lapse puksu pihta peksa –
raps, raps, raps, raps, raps!

RKM, Mgn. II 518 d < Pärnu raj., Tori kn., Ore k. (Tori khk.) – H. ja E. Tampere Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1961. a. < Liisa Kümmel, 73-a.
[LP III c 6; CD1-41].