Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Ait nooriku magada

Hella Keem õppinud Miina Lehelt, Kanepi (1966)

Oles sina inne*, joeda, mulle tulnuq,
joeda, mulle tulnuq,
ailii, mulle tulnuj, joo,
ma-les* sulle ammuq tare tennüq,
kanamunest kambre tennüq,
pardsimunest paarip* pannu,
rästämunest rästäsviho*,
tedremunest trepi tennüq,
sisse säädnü siidisängü!

* inne – enne

* ma-les – ma oleks

* partsimunest paariq – pardimunadest sarikad

* rästasviho – räästavihud, katuse esimesele roovlatile kinnitatavad õlevihud

ER < Tartu l. < Kanepi khk., Kooraste v., Karste k. – O. Kõiva Eesti Raadios 1966. a. < Hella Keem, 52-a. < Miina Leht.
[LP V b 5; CD2-10].