Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Julius Paas

Erna Tampere, Julius Paas ja Herbert Tampere 1957. a. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 2958.

Julius Paas (1882–1966) Hargla kihelkonnast oli üks Mõnistemaa kuulsa lauliku, Tämbälse perenaise Hipp Paasi kümnest lapsest. Kõik Hipe lapsed olid head lauljad. Julius sai isatalu peremeheks, oli edukas põllumees ja pidas oluliseks hea hariduse andmist oma kolmele lapsele. Optimistlik ellusuhtumine ja rõõmus meel aitasid üle elada küüditatuaastad Siberis. 1956. aastal sai Julius naisega taas elama asuda sünnitallu Tämbälsele, kus teda külastati rahvaluulearhiivi 1957. a. kogumisretkel. Hipelt õpitud 14 regilaulu salvestati 1965. a.