Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Ema õpetus

Kadri Kukk Karksi (1960)

Kolm meil õpas´ ennekõine,
kolm meil õpas´ koole'enna,
värist vällä viie'enna*:
“Tüdärlaits, sina linnukene,
selle ütle ma sinule,
selle õppa õige'esta,
pane sina miile parre'esta*:
ole sina oolas ommukulle,
mõse* suu, suiu* pää,
jala ala kengitsele!
Ärä sina kullede* kuke pääle –
kuke laulav, ku na tahav,
vaist na* vara, vaist na il´lä,
vaist na enne valge'eta.
Ku sa ärküd, sis äräne*,
ku sa tunned, sis sa tõusu!
Juba kuu kua* pääl,
juba agu* aida pääl,
Sõgel* servi lõune'enna.

Tüdärlaits, sina linnukene,
selle ütle ma sinule,
selle õppa õige'este,
pane sina miile parre'este:
käi sina ilus, käi sina kaunis,
käi sina ilus einämaale,
käü sina kaunis karjamaale,
valge käü külä vahele,
kenä külä keske'elle!
Olet esi* sa vaene –
ole ei vesi vaene;
olet esi leinäline –
ole ei lipe* leinäline;
olet esi kurvaline –
ole ei kurna kurvaline.
Mõse ame ao-elüle,
uta kurna kuuvalule*!

Tüdärlaits, sina linnukene,
selle ütle ma sinule,
selle õppa õige'este,
pane sina miile parre'este:
ärä sina tetä orjal uudit,
pessä palgapoisil patju*
ori kutsub uudiesse,
palgapoiss patju magame,
varsti saat valgele pääle*,
varsti vaeva kandajesse.
Oodi tii Ollandi meestel,
jala päästä Pärnu meestel,
kinda koa Kilingi meestel."

* kolm meil õpas´ ennekõine, kolm meil õpas´ koole'enna, värist vällä viie'enna – kolme [asja] meile õpetas emakene, kolme õpetas surres, väravatest välja viimise ajal

* parre'esta – paremini

* mõse – pese

* suiu – soe (kammi)

* kullede – kuulata

* vaist na – vahel nad

* ku sa ärküd, sis äräne – kui sa ärkad, siis ärka üles

* kua – koja

* agu – koit

* Sõgel – Sõel

* esi – ise

* lipe – leelis

* mõse ame ao-elüle, uta kurna kuuvalule! – pese särk koiduvalgel, loputa kurn kuuvalgel

* ärä sina tetä orjal uudit, pessä palgapoisil patju – ära sina tee orjale voodit, peksa palgapoisile patju

* varsti saat valgele pääle – varsti saad valge pea[katte]

RKM, Mgn. II 383 c < Abja raj., Lilli kn., Aniste k. (Karksi khk.) – R. Praakli Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1960. a. < Kadri Kukk, 66-a.
[LP V b 1; CD2-6].