Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Miina Lambot

Anna Paalberg ja Miina Lambot heliplaadistamisel Tallinnas 1937.–1938. a. Foto: P. Parikas. ERA, Foto 847.

Harjumaal püsis vanem laulupärimus kõige kauem järjepidevas traditsioonis rannikukihelkondades. Miina Lambot (Juhana Miina, 1868–1956) elas Kolga vallas Juminda külas. Temalt salvestati Riigi Ringhäälingus 1938. a. 18 regilaulu, osa neist on lauldud koos Anna Paalbergiga. Miina oli oma laulud õppinud emalt ja teistelt omakandi laulikutelt. Tema noorpõlves oli regilaulutraditsioon poolsaarel elav ja mitmekülgne, peamisteks laulmisolukordadeks nimetas laulik salvestusel täidetud ankeedis pulmi ja viljalõikust, lemmiklauludeks pulma- ja kiigelaule.