Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Külakapell: “Pulmapolka”

August Müürsepp (I viiul), Osvald Viin (II viiul), Kindlus Viin (akordkannel) ja August Tina (mandoola), Kanepi (1966).

RKM, Mgn. II 1298 a < Põlva raj., Kanepi kn. (Kanepi khk.) – A. Strutzkin Eesti Raadio ekspeditsioonil 1966. a. < August Müürsepp (I viiul), 65-a., Osvald Viin (II viiul), 69-a., Kindlus Viin (akordkannel), 35-a., August Tina (mandoola), 70-a.
[LP VIII 17; CD3-28].