Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Liisa Kümmel

Liisa Kümmel ja rahvaluulekoguja Arvo Krikmann 1963. a. Foto: H. Kokamägi. ERA, Foto 6689.

Liisa Kümmel (1888–1964) oli pärit Suure-Jaani kihelkonnast Leetva külast. Sealt, peamiselt vanematelt, on õpitud tema laulud ja jutud – Liisa oli ka andekas jutustaja. 1960. aastatel, kui Liisa elas Tori kihelkonnas Ore külas, jäädvustati temalt koos kordussalvestustega 147 laulu ja 218 juttu. Liisa laulude seas on loitse, lastelaule ja vanu laulumänge. Regilaule oli ta õppinud ka isalt ja osa neist esindavadki traditsioonilist meesterepertuaari (pala 65). Eriti palju teadis Liisa uuemaid lõppriimilisi laule ning on ka ise teinud laule ja luuletusi, mille stiilis põimuvad rahvalaulule ja kirjanduslikule loomingule omased jooned.