Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Kalajärv

Anne Vabarnaja koor, Setu (1936)

“Järve-ääl”

[Iikene meil] järve- jo -kene,
iihikehene, järvekene, järvekene,
kallist kala(- meil -)ranna(- jo -)kõnõ,
Muu(-ks) kiti (kõik) muida (noid) maida,
muida(-ks) maida (no) muida (küle) puida,
kitä(-ks) umma (mi) järve(- nu -)keistä,
kallist kala(- no -)ranna(- jo -)kõista,
Järveh kallu(-ks om) kulla(- nu -)tsida,
hõpõsälgä(-ks om) säre(- nu -)keise,
kulda(-ks-)luuda (om) lutsu(- nu -)kõise.

 

Jõekene, järvekene,

kallis kalarannakene!
Muud kiitsid muid maid,
muid maid, muid puid,
meie kiidame oma järvekest,
kallist kalarannakest.
Järves on kullaseid kalu,
hõbeselga särjekesed,
kuldluudega lutsukesed.

ERA, Pl. 22 A2 < Setu, Järvesuu v., Tonja k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1936. a. < Anne Vabarna (eeslaulja), 58-a., ja koor.
[LP V d 4; CD2-21].