Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Marie Helimets

Marie Helimets 1961. a. Foto: O. Kõiva. ERA, Foto 5879.

Mulgimaa kunagise rikka regilaulutraditsiooni viimasteks kandjateks olid 1960. aastatel salvestatud Karksi lauljad. Marie Helimets (1891–1975) elas salvestamiste ajal 1960. ja 1971. a. Karksi kihelkonnas Mäekülas. Marie oli pärit Tarvastu kihelkonnast, õppinud Viljandis, töötanud enne abiellumist ka mujal Eestis. Pärast pärimusekogujate tööga tutvumist hakkas Marie arhiivi kirjasaatjaks, tema saadetud materjali seas on esikohal lõppriimilised rahvalaulud, mida ta ise laulda armastas. Marie oskas ka mitmeid vanaemalt ja emalt kuuldud regilaule, mille viise pole peetud Karksile tüüpilisteks – ilmselt peegelduvad neis Tarvastu kihelkonna traditsioonid.