Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Ann Rammo

Ann Rammo (1864–1939), Põlva kihelkonna ühe parima jutustaja ja regilauluteadja laule esitab siin valimikus murdeuurija Hella Keem. Laulude tekstid on ta Ann Rammolt kirja pannud 1937. a. murdekogumisretkel Koiola valla Adiste külas. 1938. a. on keeleteadlane Paul Ariste Anne jutustamist ja laulmist ka plaadistanud.