Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Albert Lauri

Albert Lauri 1965. a. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 7301.

Järvamaal toimusid XIX–XX sajandile iseloomulikud kultuurimuutused suhteliselt vara ja seetõttu on siinsest regilaulutraditsioonist helijälgi väga napilt. Hea näide vana traditsiooni uutmoodi elust juba eelmisel sajandivahetusel on Anna kihelkonnas rahvaluulearhiivi 1965. a. ekspeditsioonil salvestatud laulu lugu. Nimelt oli Purdis elav põllumees Albert Lauri (1904–1970) laulu õppinud oma 1865. a. sündinud isalt, kes oli laulnud seda viiuli saatel. Ka isa 1918. a. tehtud noodistus oli säilinud. Isa oli iseõppinud viiuldaja ja mänginud keelpilliorkestris esimest viiulit. Poeg, kes samuti oli aktiivne seltsitegelane, oli kodus kuuldud regilaule omakorda näitemängus kasutanud.