Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Põld lindudele

Marie Helimets Karksi (1961)

Lõpe, lõpe, linakene,
üles,
kui sa-i lõpe, siia jätan,
siia jätan tsirgu* süia,
pääsukesel pääle tulla.
Jätän su päivä palada*,
jätän su vihma valada,
ligi maada ligunema.

Perenaine, linnukene,
tule talu tuastagi,
tuu sel orjal oodakuta*!

* tsirk – lind

* palada – põletada

* oodakuta – oodet

RKM, Mgn. II 622 c < Abja raj., Karksi kn., Mäeküla (Karksi khk.) – O. Kõiva Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1961. a. < Marie Helimets, 69-a.
[LP I b 2; CD1-9].