Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Kits, karja!

Anna Lindvere Kodavere (1938)

Kile, kile, kile*, karja,
võta vikat selgä,
aja mulle einä!
Mina einä lehmäle,
lehem mulle pippi*;
mina pippi põs´sale*,
põs´sa mulle külge;
mina külge hämmäle*,
hämm mulle kakku;
mina kakku Kal´eville,
Kal´ev mulle rauda;
mina rauda tammele,
tamm mulle leste*;
mina leste ut´ele,
ut´t mulle villa.
Mina villuss* villikesed*,
karjusselle kalsukesed,
sulaselle sukukesed*,
enel eenämütsikene*.

* kile – kits

* pippi – piima

* põs´sale – põrsale

* ämm – vanaema

* leste – lehte

* villuss – villadest

* villikesed – villased asjad

* sukukesed – sukakesed

* enel eenämütsikene – enesele heinamütsikene

ERA, Pl. 88 B2 < Kodavere khk., Ranna v., Sääritsa k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1938. a. < Anna Lindvere, 60-a.
[LP III c 1; CD1-36].