Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Anna Lindvere

Anna Lindvere heliplaadistamisel Tallinnas 1937.–1938. a. Foto: P. Parikas. ERA, Foto 873.

Põhja-Tartumaalt Kodavere kihelkonnast pärit Anna Lindvere (Kiissa Kaelu Anna, 1878–1955) on tuntud eelkõige pajatajana, aga ka hea lauluoskajana. Tema isa Kaarel Kurs (Kiissa Kaelu) oli Ranna valla Sääritsa küla laulumeister, viiulimängija ja jutuvestja. Anna sai tuntuks soome keelteadlase Lauri Kettuneni vahendusel, kes 1909. a. üliõpilasena Kodavere murret uurides avastas Anna kui erakordselt hea murdeteadja, Kurside juures pikemalt peatus ja Anna pärast seda Helsingisse esinema viis. 1938. a. plaadistati temalt Riigi Ringhäälingus 30 pala, lisaks regilauludele ja loitsudele ka paar rahvapärast koraalivarianti ja juttu. Sel ajal oli Anna Lindvere abielus ja elas Mustvee linnas. Ta olevat olnud julge ja temperamentne naine, kaubitses turul, laulis kooris ja harrastas näitemängu.