Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Arg kosilane

Liisa Kümmel Tori (1961)

Uidaruu, raidaraa,
uidaruu,
pandi mind paju raiumaie,
raidaraa,
saare juuri juksimaie*,
tamme tüve tampimaie.
Leidsine ma siis kogemata,
kus aga salk oli sarapuida,
teine salk oli türnapuida,
kolmas salk oli kohlapuida*,
neljas noori neidusida,
punapõs´ki piigakesi.
Ööd neil ööles* virvekirja,
sukad jalas saarekirja.
Ei olnd julgust juure minna,
südant sülle rabadaie.

* juksimaie – jukerdama, jändama

* kohlapuida – kuslapuid

* ööd neil ööles – vööd neil vööl

RKM, Mgn. II 518 a < Pärnu raj., Tori kn., Ore k. (Tori khk.) – H. Tampere Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1961. a. < Liisa Kümmel, 73-a.
[LP V b 6; CD2-11].