Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Noorik lahkub isakodunt

Miina Lambot ja Anna Paalberg Kuusalu (1938)

Neitsikäne nuorukane,
kui akkad kodund menemä
ja akkab ale tulema,
vesi silmist vieremäie,
akka enne eide kaela,
tagajärel taadi kaela,
verävällä venna kaela,
ouessa odede* kaela!
Jumalaga, eide uksed,
jumalaga, taadi uksed,
venna vestetud veräväd,
ue* oued ounapuised!
Tuld aga lüöväd tumma* kapjad,
sädemida sälü sääred
peiu saaja soitajessa*.
Oissa! Opp-oissa!

* odede – õdede

* ue – õe

* tumma – tumeda ~ mära

* peiupoolsete pulmaliste sõites

ERA, Pl. 86 B1 < Kuusalu khk., Kolga v., Juminda k. ja Tapurla k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1938. a. < Miina Lambot, 70-a., Anna Paalberg, 64-a.
[LP IV a 2; CD1-43]. Mirov, Rüütel, Tormis 1977, 59–60 (nr. 17).