Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Venna sõjalugu

Kadri Asu Kolga-Jaani (1937)

Kes see tõi sõjasõnumid,
kes see kandis vainukeeled*?
Arak tõi sõja sõnumid,
vares kandis vainukeeled.
Kes siit saab sõtta minema:
kas saab isa või saab poega,
või saab kiige noorem poega,
kiige viimem*, kiige viksem,
kõige uhkemad obesed,
kõige saksemad sadulad?

Vend läks aita ehtimaie,
õde järel õpetama:
“Pane sina selga surmasärki,
valged koolikindad* kätte!
Kui sa saad sõtta minema,
ära (sina) sõida ette sõja,
ega tansi taha sõja,
keeruta keset sõdaje!
Esimesed eidetasse,
tagumesed tapetasse,
keskmised kodo tulevad.
Kui sa saad kodo tulema,
ära joo soovetta –
soo on täisa surnu'ida;
ära joo rannavetta –
rand on täisa raipe'ida.
Joo sa kal´list kajo* vetta.”


“Vennakene, hella vella,
akka mulle rääkimaie,
kudas sääl sõjas oltanesse,
sõjaleiba söödänesse,
vainukakku kastetasse?
Kas on sõjas naene armas,
naene armas, kaas või kallis?”

“Pese mo pia veresta,
lopota saapad savista,
siis mina akkan rääkimaie,
kudas sääl sõjas oltanesse,
sõjaleiba söödänesse,
vaenukakku kastetasse.”

* vainukeeled – vaenukeeled, -sõnumid

* kiige viimem – kõige viimane

* koolikindad – surikindad

* kajo – kaevu

ERA, Pl. 47 A1 < Kolga-Jaani khk., Uue-Võidu v. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1937. a. < Kadri Asu, 67-a.
[LP VI 9; CD2-31]. Viidang 1997, 30–31.