Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Rikka härg ja vaese vares

Helmi Vill Urvaste (1965)

Ülti siin ollõv suur talu,
kas´ke,
ülti ollõv rikas rahvas,
ülti neil ollõv palju raha,
ülti tappõv ää ärjä.
Õs saa süvvä, õs saa müvväk,
õs k´ül´ge k´üläle andak,
õs lapõt lat´silõ jakak,
pehmet liha perrele.

Veli mul tapp vana varõsõ,
sai süvväs, sai müvväk,
sai k´ül´g k´üläle andak,
sai lapõ latsilõ jakak,
pehme liha perrele.
Pudsaist tek´k poodiüü,
kaalakarvust noorõme kapuda,
nõnanut´ust näiu k´ängäk.

Öeldi siin olevat suur talu,

öeldi olevat rikas rahvas,
öeldi neil olevat palju raha,
öeldi tapvat hea härja.
Ei saanud süüa, ei saanud müüa,
ei külge külale anda,
ei küljetükki lastele jagada,
pehmet liha perele.

Vend mul tappis vana varese,
sai süüa, sai müüa,
sai külg külale anda,
sai küljetükk lastele jagada,
pehme liha perele.
Sulgedest tegi poevöö,
kaelakarvust noormehe sokid,
ninaotsast neiu kingad.

RKM, Mgn. II 1134 g < Võru raj., Antsla kn., Säre k. (Urvaste khk.) – H. Tampere Kirjandusmuuseumi ja Eesti Raadio ekspeditsioonil 1965. a. < Helmi Vill, 61-a.
[LP IV a 7; CD1-48].