Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Kannel ja lehepill: “Talgupolka”

Oskar Visnapuu Kanepi (1965)

RKM, Mgn. II 1081 b < Põlva raj., Ihamaru kn., Krootuse k. (Kanepi khk.) – H. Tampere Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1965. a. < Oskar Visnapuu, 58-a.
[LP VIII 15; CD3-26].