Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Anna Köster

Anna Köster 1975. a. Foto: O. Kiis. ERA, Foto 11079.

Anna Köster (Saaru Anni, 1899–1989) elas kogu elu Kihnus Lemsi külas. Tema noorpõlves laulsid neiud käsitööd tehes enamasti uuemaid rahvalaule ja Anna Köster on ka ise selles stiilis lauluvärsse loonud, kirjeldades neis koduümbruse looduse ilu. Loomult olevat Anni olnud mõtlik ja tagasihoidlik. Regilaule on temalt II maailmasõja järgsel perioodil korduvalt jäädvustatud, 49 eri laulu seas on rohkesti pulmalaule, samuti perekonnatraditsioonis edasi antud kodutööde loitse ja lastelaule.