Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Kättemaks sakstele

Kadri Asu Kolga-Jaani (1937)

Oleks minu olemine,
teiseks minu tegemine,
ma paneks ärräd ärgädesse*,
kupjad kõrva* kurgedesse*,
saksa lapsed sahkadesse,
prouad rangiroomadesse*.

* ärgädesse – härgadeks

* kõrva – kõrvale

* kurgedesse – adrakurgedeks

* rangiroomad – rangipuude külge kinnitatud rihmaasad

ERA, Pl. 43 B3 < Kolga-Jaani khk., Uue-Võidu v. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1937. a. < Kadri Asu, 67-a.
[LP V c 6; CD2-17]. Viidang 1997, 29.