Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Öised orjad

Liisu Orik Tõstamaa (1964)

Oh me vaesed öösed orjad,
kas´ke,
öösed orjad, päesed pärjad,
kinnikiilutud sulased,
raudapandud palgalised,
peame teisi teenimä ja
endi vara vaevama ja!

Teeni saksa sada aastat –
saksal sel´gäs siidikuube,
vaesellapsel vanad riided,
orjukesel omad riided,
pajupuust oo pastlad jalgas,
kuusekoorest kuued selgas.

RKM, Mgn. II 988 a < Pärnu raj., Tõstamaa kn., Alu k. (Tõstamaa khk.) – H. ja E. Tampere Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1964. a. < Liisu Orik, 91-a.
[LP V c 4; CD2-15].