Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Juuli Ott

Juuli Ott, Marie Paemurd, Herbert Tampere, August Pulst, Liisu Tamp ja Mari Kilu Muusikamuuseumis 1936. a. Foto: P. Parikas. ERA, Foto 828.

Juuli Ott (1870–1944) oli pärit Kolga-Jaanist Võisiku vallast Odiste külast ja 18-aastasena asunud elama Tallinna. Juuli oli saanud suhteliselt hea hariduse – 7 talve küla- ja kihelkonnakooli, Tallinnas tegutses ta rätsepana. Juuli kodukandis oli olnud rohkesti laulikuid, tema isa mängis sarve, parmupilli ja viiulit. Juuli oli samuti viiulit mängima õppinud, ent oskas ka mõningaid regilaule. Ta osales rahvamuusikute ringreisidel ja 1936. a. salvestati temalt Riigi Ringhäälingus 5 laulu ja 3 viiulilugu.

Laulud: