Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 3

Kurb laulik

Miina Lambot Kuusalu (1938)

Kes mind kuuleb laulemaie,
sie arvab ilu olema,
rõõmupäivi mind pidama.
Ma laulan läbi murede,
läbi leinatse südame.

Silmist juokseb rinnuleni,
rinnulta süämeleni,
südamelta polvileni,
polvilta labajalule,
labajalult varvastelle,
varvastelt mahaje juokseb.
Siis saab külä karja juua,
valla juua varsukased,
muisina* obused juua.

* muisina – mõisa

ERA, Pl. 87 B2 < Kuusalu khk., Kolga v., Juminda k. – H. Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1938. a. < Miina Lambot, 70-a.
[LP V a 4; CD2-4]. Rüütel, Mirov, Tormis 1977, 78–79 (nr. 29).