Koduloomad ja -linnud

Taluellu kuulusid koduloomad ja -linnud: härjad, lehmad, lambad, kitsed, hobused, sead, kassid-koerad, mõnikord ka eesel. Lindudeks olid kuked-kanad ning ka koduhaned ja -pardid. Inimestel oli taluloomadega lähedane suhe – neist paljudel olid oma nimed ja isiksused. Koduloomi õpiti lähedalt tundma juba lapsena karjas käies. 
   Loomade heaolu ja sigimine kindlustas ka inimesele toidu ja jõukuse. Loomi märgati, nende tundeid väljendati naljatlevates loomahäälte tõlgendustes kui muudes lauludes. Kui neiu abiellumisel kodunt lahkus, siis pulmalaulude sõnul jäid teda taga nutma kodu, ema-isa ja lehmad, kelle eest ta oli hoolt kandnud. 
    Koduloomadega oli suhe ka mõneti keeruline, sest inimesed vaevasid neid rasketel töödel (nagu ka iseendid) ning kasvatasid neid müügiks ja söögiks. Põhjamaal oleks raske olnud ilma töö- ja kariloomateta ära elada. Loomatapmine oli tookordse elu vältimatu osa, kuid öelgem, et inimene tegi seda vastutustundega. Raske sündmus oli seatapp ja sellega seotud tunnete kohta ütleb mõndagi väljend, „vennaihu sööma“. Oma pere siga ei tapetud ise, vaid selleks kutsuti külast keegi teine, ning peeti kinni vastavast kombestikust. Kõik saadused kasutati hoolikalt ära ning minema ei visatud ühtki toiduraasukest. 

    Eriline koht on kukel, kellel arvati olevat võim kurjade vaimude üle. Kukk mõõdab oma kiremisega aega ja kuulutab koidu saabumist, ning Piibli järgi peavad kolmanda kukelaulu ajal kurjad vaimud põgenema. Lõuna-Eesti kirikutornide otsas on risti asemel kukk. Sarnaselt metslindudega võib kukk olla tark ja anda inimesele nõu. Tänapäeval on kukelaulu mõõtmistega avastatud, et kukk on tõesti suurepärane kell, kes laulab kindlate ajavahemike järel. 
    Maagilist jõudu on omistatud munadele, mis on olnud rituaalseks toiduks lihavõttepühadel, jüripäeval, karjalaskepäeval, suvistepühadel, ja mida on pakutud kosilasele. Kuid mune on maetud ka lambalauta lambaõnne saamiseks.
    Mitmetes rahvajuttudes kaitsevad taluloomad ja -linnud end koos metsloomade vastu, sümboliseerides niiviisi pere ühtehoidmist. 

Taive Särg

Kana ja kukk
kana
Tartu-Maarja khk, Vorbuse k. Foto: Mathilda Matjus, 2021.
Ork orgi pial

Ork orgi pial, tork torgi pial, läheb siiski pall´al persel põllule.

English
A stick on the stick

A prick on the prick, a stick on the stick, and still it goes with bare bottom in the field.

Kursi khk. Koguja Koguja Tõnu Riomar 1888. H II 27, 107 (5). Inglise tõlge: Taive Särg.

Helifail
Eesti
Kana laul pärast munemist

Kaa-kaa-kaa kaks muna!

English
Hen's song after laying an egg
Marta Mäesalu, snd 1893. Tartu l < Häädemeeste khk, Orajõe v, Kabli k. Salvestaja Ottilie-Olga Kõiva 1979. RKM, Mgn. II 3311 (13).

Helifail
Eesti
Kanade laulud: suured ja väiksed munad

Toot-toot-toot. [Suure ja väikse munaga kanad.]

English
Hens' songs: big and small eggs
Marta Mäesalu, snd 1893. Tartu l < Häädemeeste khk, Orajõe v, Kabli k. Salvestaja Ottilie-Olga Kõiva 1979. RKM, Mgn. II 3311 (23).

Eesti
Tark kana

Tark kana ka kõrvetab nõgestes taguotsa ära.

Lõuna-Eesti
Tark kana

Tark kana ka nõgõsih palotas perse äraq.

Põlva khk, Timo v, Rooma k. Koguja Joosep Tobre 1891. H III 11, 708 (14). 11635. Eesti tõlge: Taive Särg, inglise: Maarja VIllandi-Reiljan.
Žanr

Eesti
Ümmargune majake

Ümmargune majake, kuhu hiireke ei saa sisse. 

Seto
Höörik tarõkõnõ

Höörik tarõkõnõ, kohe hiirekene saa-ai sisse.

Setomaa. Koguja I. Rohtla 1937–1938. ERA II 267, 548 (22). Eesti ja inglise tõlge: Taive Särg.
Žanr

Tartu
Iist kui ora

Iist kui ora, keskelt kui kera, tagast lai kui labidas.

English
In front as a spike

In front as a spike, in the middle as a sphere, in the back as wide as a spade.

 
Kursi khk. Koguja Koguja Tõnu Riomar 1888. H II 27, 107 (7). Inglise tõlge: Taive Särg.
Žanr

Eesti
Võro
Ahi pääl

Ahi pääl, ahivars all.

Vastseliina khk. Koguja Jaan Sandra 1894. H III 22, 357 (12).
Žanr

Eesti
Ilma ristimata

Ilma ristimata, kaks korda sünnib.

Võro
Ilma ristmälda

Ilma ristimälda, kats` kõrd sünnüs.

Setomaa. Koguja Anna Oinas-Tammeorg 1935. S 120056 ja 120058 (8). Eesti ja inglise tõlge: Taive Särg.
Žanr

Helifail
Eesti
Kukelaul

Kuke kiremise jäljendus "rüäpillil". 

English
Rooster's song

Rooster's crow imitation on the rye instrument. 

Erna Tohver, 70 a. Hargla khk, Taheva v. Salvestaja I. Järva 1976. RKM, Mgn. II 4097 (16).

Helifail
Eesti
Kukelaul: Naabrite kuked

Naabri kukk laulis ... 

English
Rooster's song: Neighbours' roosters

The neighbours' roosters sang... 

Ants Varjend, 75 a. Kambja khk, Topsi talu. Salvestaja Ain Urbel 1985. RKM, Mgn. II 3916 (40).

Helifail
Eesti
Kukelaul: Meil rikas rahvas

Naabrite kuked laulsid. 

Meil rikas rahvas! --- 

Lõuna-Eesti
Kukelaul: Meil rikka rahvas

Naabrite kuke laalveq

Meil rikka rahvas! --- 

Helmi Kalm, 73 a; Rudolf Kalm, 68 a. Pilistvere khk, Vitsjärve k. Salvestaja Ellne Liiv. RKM, Mgn. II 3443 (23).

Tsootski-Rootski
Helifail
Tsootski-Rootski

Elasid taat ja eit. Neil oli kolm musta kanakest. Nad elasid metsa servas. Ja hunt nägi, et neil on kanakesed. Tuli õhtul akna alla ja laulis:

Tsootski-rootski, taat magab eidega,
akna all, patju all!

Ja ei lähe ära, muudkui laulab. Nad andsid ühe kanakese hundile ära. Hunt läks metsa, sõi kana ära. Teisel õhtul tuleb jälle, laulab: 

Tsootski-rootski, taat magab eidega,
akna all, patju all!

Nad andsid teise kanakese ka hundile ära. Hunt läks metsa, sõi ära. Tuli kolmas õhtu, hunt jälle tuleb, jälle laulab: 

Tsootski-rootski, taat magab eidega,
akna all, patju all!

Andsid nad kolmanda kanakese ka ära, rohkem kanu ei jäänud. Mõtlesid, et nüüd hunt enam ei tule. Aga hunt tuleb jälle! Jälle laulab: 

Tsootski-rootski, taat magab eidega,
akna all, patju all!

Midagi ei ole neil enam anda. Oli kass, suur kass. Panid kassi kotti ning andsid kassi. Hunt läks metsa, võttis koti lahti – vaatas, nüüd on see raskem, saak on suurem – ja kass hüppas kotist välja ning hundil küünistega silmi kraapima. Kui hunt hakkas käpaga silmi puhastama, põgenes kass puu otsa. Ja hunt ei saanudki kätte. Aga hundil läks olemine paremaks ja ta tuli taadi-eide juurde jälle, ning laulis ikka: 

Tsootski-rootski, taat magab eidega,
akna all, patju all!

Neil ei olnud mitte kui midagi enam anda. Eit pages pliidi alla, aga taat pages küna alla. No aga vanasusi, see murdis ukse maha, tuli tarre, nuusutas – kuskil ei ole. Kuhu taat küll eidega ennast ära peitnud? Taadil tuli piibu isu, vaja piip põlema panna. Tõmbas tikku seal küna põhja all. Hunt kuulis, pööras küna põhja ümber, sai taadi kätte. „Noh, miks peitsid ära? Kus eit on?” – „Ma ei tea, kus eit on.” Aga eidel seal tuha sees pliidi all läks tolm ninna, ta hakkas aevastama. Hunt kuulis jälle ära, kiskus sabapidi eide ka pliidi alt välja – et  anna veel midagi. Ei ole neil enam midagi anda. Aga neil oli suur nui tares. Taat siis võttis ning andis hundile selgroogu mööda: „Muud mul ei ole anda, kui seda sulle.” Ja siis hunt põgenes metsa, taat jäi eidega elama.

Tsootsky-rootsky

Once, there lived an old man and an old woman. They had three little black hens. They lived on the edge of the forest. And Wolf saw they had little hens. He came to their window one night and sang: 

Tsootsky-rootsky, pop and ma are sleeping,
by the window, under pillow!

And he wouldn’t leave, but just kept singing. They gave one of the hens to Wolf. Wolf went into the forest and ate up the chicken. The next night, he comes again, and sings again: 

Tsootsky-rootsky, pop and ma are sleeping,
by the window, under pillow
!

They gave Wolf a second hen, too. Wolf went into the forest and ate it. Then came the third night, Wolf comes again, and sings again: 

Tsootsky-rootsky, pop and ma are sleeping,
by the window, under pillow!

They gave their third hen away, too there were no more chickens left. They reckoned Wolf wouldn’t come anymore now. But Wolf  comes again! Again, he sings:

Tsootsky-rootsky, pop and ma are sleeping,
by the window, under pillow!
 

They had nothing left to give. There was a cat, a big cat. They stuffed the cat into a sack and gave Wolf the cat. Wolf went into the forest – feeling the sack was heavier this time, figured he’d gotten a bigger prize – opened the sack, and the cat jumped out of the sack and started clawing at Wolf’s eyes. When Wolf started wiping his eyes with his paw, the cat fled to the top of a tree. And Wolf couldn’t get to it. But Wolf started feeling better and he went back to the old man and woman’s house, and sang as always:

Tsootsky-rootsky, pop and ma are sleeping,
by the window, under pillow!

They had nothing left to give. The old woman hid under the stove while the old man hid under a trough. Well, that old fang-tooth, he broke down the door, came into the house, sniffed – nowhere to be found. Now, where had the old man hid himself and his wife? The old man got a hankering for his pipe and needed to light it. He struck a match there under the trough, Wolf heard it, flipped over the trough right away and got a hold of the old man. “Well, why’d you hide yourself? Where’s the old woman?” – “I don’t know where she is.” But there in the ashes underneath the stove, the old woman got dust in her nose and started sneezing. Wolf heard her too, pulled the old woman out from under the stove by her behind – and said, give me something more. They had nothing left to give. But they had a  big club in the house. The old man picked it up then, and started laying it across Wolf’s spine: “I’ve got nothing left to give you but this.”  And then Wolf fled into the forest; the old man and woman survived.

Ksenia Müürsepp. Tartu > Setomaa. Kogujad Risto Järv, Mari Sarv, Kristina Veidenbaum 2001. Helisalvestus: ERA MD 103 (5). Trükitud: Järv 2016; 2018.

Kana, kass ja kukk

Elasid kord kana, kass ja kukk sõbralikus peres. Töö oli jaotatud nii, et kass ja kukk käisid väljas tööl, tegid metsas puid, et talvel soe oleks, kanakene keetis kodus süüa. Ükskord tuleb kanakese akna taha rebane: 
    „Kuule, nii head söögilõhna tuleb! Anna mulle ka natukene maitsta!“ – „Ei saa! Mul kass ja kukk isegi tulevad koju sööma. Mul ei ole sulle midagi anda!“ – „Anna natukenegi! Ma palju ei tahagi! Tead, ma sõidutan sind ümber maja! Kolm korda sõidutan oma reekesega!“ Kanakene tahtis ka sõita, tal oli hea meel ja andis siis seda leemekest rebasele. 
Ja rebane võttis ta ree peale, sõitis ühe korra ümber maja, aga teisel korral ei läinudki enam ümber maja, vaid sõitis juba metsa poole, et oma urgu viia. Kanakene hädaldab:

    Kukekene! Kassikene! 
    Mind viiakse ära! Tulge ruttu appi! 

Kukekene kassikesega kuulevad, tulevad kiiresti appi, päästavad ja siis ütlevad kanale: „Me ütlesime sulle, et sa kedagi sisse ei laseks! Miks sa lasid sisse?“ – „Ma ei lasknudki sisse, ma andsin talle läbi ukse süüa.“ – „No kust ta sind siis kätte sai?“ – „Ta kutsus mind sõitma. Ma tahtsin sõita!“ – „Vaata, et järgmisel korral enam ei taha sõita!“ – „Ei taha jah! Ma ei lase enam meelitada!“ 
    Kassikene kukekesega on jälle metsas ja kana keedab jälle rooga. Jälle rebane akna taga: „Kanakene, kanakene! Nii head söögilõhna tuleb! Anna natukenegi! Mul on kõht väga tühi! Ma tänan sind selle eest.“ – „Ei taha ma tänu ega midagi, ma ei anna süüa kah!“ – „Kanakene! No kuidas sa siis ei anna mulle! Anna ikka! Ma sõidutan sind!“ – „Ma ei taha! Sa viid ära!“ – „Ei vii ma sind kuhugi! Ega ma ei ole see halb rebane, ma olen hea rebane! Ei vii ma sind kuhugi!“ Kanakene andis taas leemekest ja läks välja, istus peale. Sõit algas jälle peale. Küll siis kanakene hädaldas: 

    Kassikene, kukekene! 
    Mind viiakse ära! Tulge ruttu!
    Kassikene! Kukekene! 
    Tulge ruttu! 
   

Kassikene kukekesega ei kuulnud. Rebane viiski kana ära oma urgu. Kukk kassiga tulevad koju. Uksed pärani, maja kõik suitsu täis, söök pliidi peal üle ajanud ja kanakest ei kusagil! „Mis nüüd saab? Jaah! Rebane on ära viinud. Mis me teeme?“ Aga see oli sellel ajal, kui metsloomad pidasid soolast lugu. Ja siis ütles kukk: „Tead! Pane kotti tuhka ja ma võtan siit selle nuia, lähme kanakest otsima!“ 

    Ja läksidki. Kassikesel oli tuhakott üle õla, kukel suur puunui üle õla. Ja nõnda läksid rebase juurde: „Tere, rebaserahvas! Tulge soola ostma! Meil on head soola!“ Rebane tulebki välja. Kukk andis puunuiaga vastu pead, kass viskas tuhka näkku ja rebane on valmis. Nii! Viivad ära põõsasse, sealt kaugemale. Jälle: „Tere, rebaserahvas! Tulge soola võtma! Meil on väga head soola!“ – „Aga ühed juba käisid! Rebane või keegi teine läks ja ei tulnudki tagasi! Kuhu te ta panite?“ – „Ei, meie tea. Kui meie tulime, ei näinud me kedagi! Me tulime alles praegu.“ Rebane tuleb jälle välja soola võtma. Jälle kopsas kukk tokiga ja kass viskas tuhaga ja see rebane ka valmis. Viisid ta ära kaugemale põõsasse ja hüüdsid uuesti, aga kedagi enam ei tulnud. Kanakene üksipäini ütles: „Rebased läksid kõik ära! Ma olen siin üksinda!“ No ja siis kukk hüüdis teda: „Tule välja! Me tulime sulle järele!“ Nii said siis kanakese kätte ja kanakene keedab neile siiani süüa.

Seto
Kana, kass ja kikas

Eläsid kord kana, kass ja kikas sõbralikus peres. Töö oli jaotatud nii, et kass ja kikas käveq välistöödele, teiväq mõtsah puid, et talvel lämmi olessi, kanakõnõ kiit' kotoh süvvä. Ja korra tulõ kanakõsõlõ akna taadõ rebäne.      
    „Kuulõq, no nii hääd ruvvalõhna tulõ! Annaq no mulle ka maitsaq veidikese!“ – „Ei saa! Mul kass kikkaga tulõvaq esiki kodo ja nuuq sööväq. Mul ole-i kostki sullõ andaq!“ – „No annaq no veidikese! Ma pall'o tahaki-i! Tiiät, ma sõiduda sinno ümbre maja! Kolm kõrda sõida uma riikesega!“ Kanakõnõ taht' ka sõita, hää miil, ja and' sis toda ruvvaleemekest rebäsele. Ja rebäne võtt' sis rii pääle, sõit' üte kõrra ümbre maja. A tõsõ kõrra inämb es lääki ümbre maja, vaid lätt' juba mõtsa poolõ, et umma urgu viiäq. Kanakõnõ tänitäs:

      Kikkakõnõ! Kassikõnõ!  
      Minno viiäs! Tulkõ
q ruttu appi!!

Kikkakõnõ kassikõsõga kuuldvaq, tulõvaq ruttu appi, pästväq ja sis ütleseq kanalõ: „Võt, mi ütliq sullõ, et sa kedägi sisse ei lasõ! No mille sa lasit jäll sisse?“ – „Ma õs laseki sisse, ma anni tälle õnnõ läbi ussõ.“ – „No kost tä sinno kätte sai?“ – „No tä kuts' minno sõitma! Ma tahtsõ sõita!“ – „Kaeq, et tõõnõkõrd inäp ei tahaq sõita kah!“ – „Ei tahaq jah! Ei lasõq ma inäp!“
     No ommaq sis jäll mõtsan kassikõnõ kikkakõsõga ja kana jäll kiit ruuga. Jäll repän akna takan: „Kanakõnõ, kanakõnõ! Nii hääd ruvvalõhna tulõ! No annaq no veid'okõsõgi! Mul on ka kõtt nii tühi! Mä kitä sinno.“ – „Ei taha ma kitmist, ei mitte midägi, ma-i annaq ruuga kah!“ – „Kanakõnõ! No kuis sa sis anna-i mullõ sukugi! No annaq noh! Ma sõida sinno!“ – „Ei tahaq ma! Sa viit är.“ – „Ei viiq ma sinno kohegi! Ega ma tuu halb rebäne ei olõq! Ma ole hää rebäne! Ei viiq ma sinno kohegi!“ Kanakene jäll and' är tuu ruvvaleemekese ja lätt vällä, istus pääle. Jälle sõit algas! Küll sis kanakõnõ tänt':

     Kass'kõnõ! Kikkakõnõ!  
     Minno viiäs! Tulkõ
q ruttu!
     Kass'kõnõ! Kanakõnõ!  
     Tulkõ
q ruttu!

Kass'kõnõ kikkakõsõga es kuulõki. Rebäne ärki vei umma urgu. Kikas kassiga tulõvaq kodo. Ussõq vallalõ, tarõ kõik suitsu täüs, ruug kõik üle ajanu pliidi pääl ja kanakõst ei kohki! „No kos, mis nüüd saa? Jaah. Ja rebäne om ärä veenü. Mis mi tii?“ A tuu oll' tuulaiga, kui mõts- eläjäq hinnässiväq väegä suula. Ja sis kikas ütel': „Tiiät! Panõq saq tuhka kotti ja ma võta seo nuia ja läkeq kanakõist otsma!“

     Ja lätsikiq. Kasskõsõl oll' sis tuhakott üle ola, kikkal suur puunui üle ola jäll. Ja nii lätsiq rebäseselle mano: „Tere, rebäserahvas! Tulkõq suula ostma! Meil om hääd suula!“ Rebäne tulõgi vällä. Kikas and' puunuiaga vastu pääd, s'oo kass viskas' tuhka näkku ja rebäne om valmis. Nii. Saavaq tuu, veeväq är puhma, kavvõmbahe sinnä. Jäll: „Tere, rebäserahvas! Tulkõq suula võtma! Meil om väegä hääd suula!“ – „A üteq jo käveq! Rebäne läts vai tõnõ taa läts ja es tulõki tagasi! Kohe tiq panniq?“ – „Ei, mi ei tiiäq. Mi tulli, mi näe-s kedägi! Mi tulli inne praegu.“ Jäll tulõ rebäne vällä suula võtma. Jäll kikas kopsas' tokiga ja kass viskas' tuhaga ja tuu rebäne kah valmis. Veeväq tuu kah är kavvõmbahe puhma ja hõiksivaq vahtsõst, aga kedägi inäp es tulõ. Kanakõnõ jo ütsindä jo tekk', et: „Rebäseq lätsiq kõik är! Ma olõ ütsindä siin!“ No ja sis kikas hõigas' sis sedä ka: „Tulõq saq ka vällä! Mi olemigi sul peräh!“ Nii saivaq sis kanakõsõ kätte ja kanakõnõ kiit ruuga neile jäll seniaoni. 

Maidi Tammik, snd 1929. Setomaa, Meremäe v, Talka k < Oro k. Kogujad Risto Järv, Karin Krondel, Reeli Reinaus 2004. ERA MD 343 (13). Trükitud: Annom, Järv, kaasik, Toomeos-Orglaan 2020. Inglise tõlge: Kai Veispak-Rawlings, Craig Rawlings.
Žanr

Must kikas päästjäst

Seto 

Helifail

Ennemuistõ eläs vaenõlats´. Nii jah. Vaenõlats´ abiellu ja temäl sai latsõkõnõ ja mehekene kuuli är ja sis tema jäi uma latsõkesega maahha. Ja sis vanapakan tahtsõ tuud last är hindäle võttaq. Ja nii siis tuu noorigõkõnõ siis naass´, pagõsi siis, olõ-s kostki inäp api otsiq ja läts´ sis kikka mano.

Ja siis tä [vanapakan] naass´ kikkakõsõlõ laulma: 

Must kikas viis1

Toda küsse vanapakan jo kikka käest. A valgõ kikas ütel´ niimuudu et: „Mineq kirivä kikka mano!“
Laul´ jal, et: 

Must kikas viis2

„A verevä kikka orrõ all om!"  
Nii laul´ jal õt: 

Must kikas viis3

„A musta kikka orrõ alla läts´ olõ-õi inäp mu orrõ all."  

Must kikas viis4

[Kikka kirgminõ]: „quq qu,uq, quuuu!“
Nii vaenõlats´ pässi säält ärq, vanatikõ ahela lätsi katski, ja jäi noorik uma latsõkõsõga ello.

Eesti
Must kikas päästjaks

Ennemuiste elas vaeslaps. Nii jah. Vaeslaps abiellus ja temale sündis lapsekene ja mehekene suri ära ja siis tema jäi oma lapsekesega maha. Siis vanapagan tahtis seda last endale võtta. Ja nii see noorikuke siis hakkas põgenema, polnud enam kuskilt enam abi otsida, ja läks siis kuke juurde.

Ja vanapagan hakkas siis kukekesele laulma et:

      Valge kikas, minu vader, kas näed noort noorikut?

Seda küsis vanapagan ju kikka käest. Aga valge kikas ütles niimoodi et: „Mine kireva kikka juurde!“ 
Laulis jälle, et:

      Kirev kikas, minu vend, kas näed noort noorikut?

„Aga ta on vereva1 kikka õrre all.“ 
 Nii vanapagan laulis jälle, et

      Verev kikas, minu vend, kas näed noort noorikut?

„Aga ta läks ära musta kikka õrre alla, ei ole enam minu õrre all.“

      Must kikas, minu murdja, kas näed noort noorikut?

[Kukk kireb]: „quq qu,uq, quuuu!“

Nii pääses vaenelaps sealt ära, vanatigeda ahelad läksid katki ja noorik jäi oma lapsekesega ellu.

punase

*
Kati (Ekaterine) Õllemets, 53 a. Setumaa, Meremäe v, Kõõru k. Koguja Kristi Salve 1972. RKM, Mgn. II 2293m. Lit. ja not. Vaike Sarv 1981. Trükitud Salve, Sarv 1987. Eesti tõlge: Taive Särg, inglise: Maarja Villandi-Reiljan.

Helifail
Eesti
Kukelaul
Lõuna-Eesti
Kukelaul

Kukuruu!
Karga uppa! 
Üks uba1 sulle, tõine mulle, 
kolmas koti pidäjälle!

Herbert Tampere: Aga võtke veel üks kord! 

Kukuruu!
Karga uppa! 
Üks oakene sulle, tõine mulle, 
kolmas koti pidäjälle!

Darja Kägovere, 69 a. Setomaa, Suure-Rõsna k. Salvestaja Herbert Tampere 1971. RKM, Mgn. II 2093. Lit. ja tõlkinud Taive Särg.

Eesti
Seto
Valgõ ait

Valgõ ait, vereväq postiq.

Matroona Koplimägi, snd 1898. Setomaa, Meremäe v, Serga k. Koguja Nikolai Koplimägi 1940. ERA II 286, 371 ja 372 (21).
Žanr

Eesti
Valge vaat

Valge vaat, punane pulk.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Kolga-Jaani khk. Koguja Leena Kuuskler 1903. H II 68, 328 (41).
Žanr

Eesti
Aed tehakse

Siis alles tehakse aed ümber, ku hunt haned ära sõi.

English
Fence is made

The fence is made only when wolf has eaten up geese.

Kodavere khk, Sadala v. Koguja Anna Lindvere 1950. RKM II 27, 298 (109). 43. Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.
Žanr

Eesti
Valge kirik

Valge kirik punase torniga.

Võro
Valgõ kerik

Valgõ kerik verevä torniga.

Räpina khk. Koguja Magnus Jennes 1892. H II 45, 225 (13). Eesti ja inglise tõlge: Taive Särg.
Žanr

Eesti
Valge vaat

Valge vaat seisab kahe punase puki peal.

English
A white barrel

A white barrel stands on two red trestles.

Äksi khk. Koguja Paul Sepp 1894. H II 56, 516 (101). Inglise tõlge: Taive Särg.
Žanr

Loomi löödi vitsaga kolm korda

Kui kari esimest korda välja läks, võeti vits, käidi kolm korda ümber karja, löödi igat looma kolm korda vitsaga, visati see vits lauda uksest sisse, et loomad kodu tuleksid. 

English
Animals were whipped three times

Animals were whipped three times. When the herd went out for the first time, a twig was taken and the herdsman walked three times around the herd. He struck each animal with the twig three times and the twig was thrown through the door of the stable to make the animals come home.

Aliide Õunmartin, snd 1905. Võnnu khk, Kastre k. < Äksi khk, Raigastvere k. Koguja Külli Tamkivi 1986. RKM II 396, 635/6 (23). Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.

Härg ehitab maja

Elasid kord siga, härg, hani ja kana kukega. Härg ütles seale: „Hakkame maja ehitama!“ Siga ütles: „Minust nüüd saab majaehitajat! Talvel lähen sohu sambla sisse magama, hea ja soe.“ Härg läks siis hane juurde ja ütles: „Lähme maja ehitama!“ „Oh, minust nüüd saab majaehitajat! Ma lähen talvel suure kuuse otsa magama, hea ja soe!“ 
    Härg läks kana ja kuke juurde ning ütles: „Lähme maja ehitama!“ „Me mõlemad läheme suure puu otsa magama, paneme peagi tiiva alla. Sööme urvakesi.“ 
    No mis teha! Härg läks metsa, võttis kirve ja hakkas palke raiuma. Tassis palgid koju. Hakkas kive koju vedama. Ta ehitas kaks või kolm nädalat ja maja sai valmis. Küttis toa soojaks ja kandis laastud toanurka. Suvel tõi härg heinakuhjagi õue peale. 
    Mõne aja pärast kuuleb härg, et siga tuleb: „Öh, öh, härg, lase sisse!“ Härg ütles: „Kui ma kutsusin sind maja ehitama, siis sa ütlesid, et lähed sohu magama, on hea ja soe.“ Siga ütles: „Kui sa sisse ei lase, siis ma songin alumise palgi välja, nii et sa külmud majja ära!“ Härg hakkaski kartma, et siga songibki palgi välja, ning lasi ta sisse. 
    Mõne aja pärast tuli hani: „Härg, lase sisse!“ Härg ütles: „Kui ma kutsusin sind maja ehitama, ütlesid sa, et lähed suure puu otsa magama, kus on soe ja hea.“ „Kui sa sisse ei lase, siis ma toksin nokaga sambla seina vahelt välja, nii et sa majja ära külmud.“ Lasi hane ka siis sisse. 
    Mõne aja pärast tulid kana ja kukk: „Kõõ, kõõ, kõõ! Härg, lase sisse!“ „Kui ma teid kutsusin maja ehitama, ütlesite, et lähete mõlemad puu otsa magma, on soe ja hea.“ Kana ja kukk ütlesid: „Kui sa sisse ei lase, siis me läheme maja peale, siblime mulla lae pealt maha, nii et külmud majja ära!“ Lasi kana ja kuke ka sisse. 
    Ühel päeval ilmus suure mäe otsa kari hunte. Kõnelevad isekeskis, et ei tea, kes seal elavad, vaja vaatama minna. Üks vana hunt ütles: „Ma lähen vaatan, kes seal elavad.“ Vana hunt läks vaatama. Läks akna alla ja vaatas, et kõik on puha söögikraam – härg kõige ees, siga, siis hani. Vana hunt läks tagasi ja rääkis teistele ka. Ei tea, kuidas majja saada. Vana hunt ütles: „Ma lähen ja küsin, ehk lastakse majja.“ 
    Läkski küsima. Läks ukse taha ja hakkas pärima: „Kulla härg, lase tuppa, käpaotsad külmetavad!“ „Rumal, kas sind tohib tuppa lasta, sa sööd meid kõiki ära!“ „Rumaluke, ei söö ma kedagi ära! Lase esikäpadki tuppa sooja ja löö uks kinni!“ Härg lõigi ukse kinni ja hunt jäi ukse vahele. „Löö pead pidi ukse vahele!“ Härg lõi pead pidi ukse vahele. „Löö keret pidi ukse vahele!“ Härg lõi keret pidi ukse vahele. „Löö tagakäppasid pidi ukse vahele!“ Härg lõi tagakäppasid pidi ukse vahele. „Lase tervenisti tuppa!“ Härg laskis tervenisti tuppa. 
    Hunt seisis ja passis pisut ukse juures. Siis kargas härjale turja ja hammustas suure tüki välja. Teised nägid, et härg on hädas, ja jooksid talle appi. Siga jooksis oma kihvadega, hani hakkas nokaga peksma ja tagumikku taguma. Hunt vaatas, et siin ei saa midagi, tuleb uksest välja joosta. Kui ta ukse juurde jõudis, hüüdsid kana ja kukk tagant järele: „Kuku, kuku, tooge meie kätte!“ Kui hunt neid hääli kuulis, ei hakanud ta enam midagi ootama. 
    Vana hunt jõudis teiste huntide juurde. Jõudis nende juurde ja ütles neile: „Ilmaski ärge minge uut maja uudistama!“ Hundid pidasid aru ja otsustasid põgeneda. Härjal oli hea meel ja teistel oli kah. Kui härg pole ära surnud, siis elavad nad seal tänase päevani.

Seto
Härg tege tarrõ

Ütevoori elliq tsiga, härg, hani ja kana kikkakõsõga. Härg ütel' tsialõ, õt: „Naakõq  tarrõ tegemä!“ Tsiga ütel', õt: „Must noh saa tarõtegijät! Talvõl lää ar suusamblõ sisse, maka pääle, lämmi niq hüä.“  
    Härg läts sis hani mano ja ütel ́: „Läkkq  tarrõ tegemä!“ – „Oo, must no saa tarrõtegijat! Ma lää talvõl suurtõ kuusõ, maka pääle, lämmi niq hüä!“ 
    Härg läts kanalõ, kikkalõ mano ja ütel': „Läkkq  tarrõ tegemä!“ – „Miiq mõlõmbaq lää suurtõ puuhu, maka pääle, panõ pääqki siibo ala. Süü ka mõtsa urbakõisi.“ 
    No mis tetäq! Läts härg mõtsa ja võtt' kirvõ, nakas' palkõ maalõ ragoma. Kand' kodo palgiq. Nakas'kivve vidämä nöörä pääl kodo. Timä tekk' kats vai kolq nädälät  ja sai tarõ val'ms. Kütt' tarõ lämmäst niq lastuq kand' tarõnulka arq. Suvõl joq tõiõ härg hainaruagi moro pääle. 
    Veid'okõsõ ao pääle kuuld' härg, õt tsiga tulõ: „Öh, öh, härg, lasq sisse!“  Härg ütel', õt: „Ku ma kutsi sinno tarrõ tegemä, saq ütliq, õt „ma lää suuhõqmagama, om lämmi niq hüä“.“ Tsiga ütel': „Ku sisse lasõ-i, sis tsungi muldhirre vällä niq  eiski külmät tarrõ  arq!“ Härg nakas' pelgämä, õt timä tsung ka muldhirre vällä, niq lask' õks tsia sisse arq
    Veid ́okõsõ ao pääle tulõ hani: „Härg, lasq sisse!“ Härg ütel': „Ku ma kutsi sinno tarrõ tegemä, saq ütliq „ma lää suurtõ puuhu  kuustõ, maka, lämmi niq hüä“.“ – „Ku sisse lasõ-i, sis ma ts'auni samblõ vasaraga saina vaihõlt välla, niq sa eiski  külmät tarrõ arq.“ No õks lask ́ hani ka sisse arq
    Veid ́okõsõ ao pääle tulõ kana kikkaga: „Kõõ, kõõ, kõõ. Härg, lasq sisse!“ – „Ku ma teid kutsi tarrõ tegemä: „miiq lää mõlõmbaq  pikäh puuhtõ, maka, lämmi niq hüä“.“  Kana kikkaga ütliq: „Ku sisse lasõ-i, sis lää tarõ pääle, savitsõ maa päält arq niq eiski külmät tarrõ.“ No õks lask' kana kikkakõsõga arq sisse. 
    Ütel pääväl ilmu suurõ mäe otsa park sussi. Kõnõlasõq hindä vaihõl, õt tiiä-i, kes näq eläseq, vaja kaema minnäq. Üts vana susi ütel: „Ma lää kae, kes tuu sääl eläseq.“ Vana susi läts kaema. Timä läts paja ala niq kai, õt kõik söögikraam – härg  kõkõ iih, tsiga, sis hani. Vana susi läts tagasi ja kõnõlõs tõisilõ kaq. Tiiä-i, kuis saas' tarrõ minnäq. Vanasusi ütel, õt: „Ma lää küüsü tarrõ, vast laskvaq.“ 
    No läts kaq küüsümä, läts ussõ taadõ ja nakas ́ küüsümä: „Kull'a härg, lasq tarrõ,  käpäotsaq arq külmäseq otsani.“ – „Ull', sinno no võit tarrõ laskõ, sa süüt meid kõiki arq.“ – „Ull', süü-i ma teid kedägi arq. Lasq noh edekäpäkeseq tarrõ ja lüüq uss kinni!“ Härg leigi ussõ kinni ja susi jäigi ussõ vaihõlõ. „Lüüq no pääd pite ussõ vaihõlõ!“ Härg lei pääd pite ussõ vaihõlõ. „Lüüq no kihhä pite ussõ vaihõlõ!“ Härg lei kihhä pite ussõ vaihõlõ. „Lüüq no tagakäppi pite ussõ vaihõlõ!“ Härg lei tagakäppi pite ussõ vaihõlõ. „Lasq no otsani tarrõ!“ Härg lask' otsani arq tarrõ. 
    Veid'okõsõ sais' susi ja kai ussõ man. Susi karas' häräle sälgä niq kaksas' suurõ kilda üles. Tõõsõq näiq, õt häral hädä oll ́, ja joos'appi. Tsiga ummi kihvuga juusk ́, hani nakas' orra palotama ja persehe pesmä. Susi kai, sii’ kõrda saa-i, nigu ussõst saas' vällä paedaq.  Ku vana susi ussõ mano sai,  kana kikkaga tänitiq takast: „Kuku, kuku, toogõq mi kätte!“ Ku susi kuuld' nuid hääli, sis läpe-s midägi kaiaq
    Vana susi sai tõisi sussõ mano. Ku vana susi näide mano sai, sis ütel' näile: „Ilmahki mingu-i vahtsõt maia kaema.“ Soeq märgeq, märgeq ja naksiq pagõhõma. Häräl sai hüä miil ja tõisil oll ́ ka hüä miil. Ku härg arq olõ-i lõpnu, sis eläseq täämbatseni pääväni.    

Maria Sootalu, snd 1885. Setomaa, Vilo v < Meremäe v, Uusvada k. Koguja Nikolai Oinas 1932. S 38594/8 (2). Trükitud Annom, Järv, Kaasik, Toomeos-Orglaan 2020. Inglise tõlge: Kai Veispak-Rawlings, Craig Rawlings.
Žanr

Hobune
Eesti
Liha elab

Liha elab nelja raudtaldrigu peal.

Lõuna-Eesti
Rõngu khk, Aakre v. Koguja C. Berg 1889. H II 30, 716 (80).
Žanr

KÜndmas

 

Eesti
Hobusega kartuleid muldamas

Välitööd ei tähenda alati rahvaluulekogumist – helilindistaja Ain Urbel muldab Liivati pere kartuleid. 

English
Digging potatoes with the horse

Fieldwork does not always mean collecting folk poetry - sound recording artist Ain Urbel is digging the Liivat family's potatoes.

Ain Urbel Tartust. Maarja-Magdaleena khk, Reinu k. Foto: Mall Hiiemäe 1993. ERA, Foto 13549.
Žanr

Helifail
Eesti
Heintest hobu
English
A horse from hay
Juuli Ott, 67. Kolga-Jaani khk, Võisiku v, Oti k. Salvestajad Herbert Tampere ja August Pulst 1938. ERA, Pl. 30 A2.

Helifail
Eesti
Mees oma hobusega sõjas
English
The man in war with his horse
Minna Kokk, 74 a. Hargla khk, Mõniste k/n ja rdtj. Koguja Herbert Tampere 1965. RKM, Mgn. II 1129 d.

Helifail
Eesti
Hõbedane tihalane
Lõuna-Eesti
Hobe'ene tihalane
Minna Kokk, 74 a. Hargla khk, Mõniste k/n ja rdtj. Koguja Herbert Tampere 1965. RKM, Mgn. II 1129 c.

Eesti
Söödad kui venda

Söödad kui venda, seod kui varast.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Aliide Mägi, 55 a. Maarja-Magdaleena khk, Kudina v. Koguja Hilda Nõu 1948. RKM II 25, 179 (50).
Žanr

Helifail
Eesti
Hobusemäng
Seto
Leigotaminõ
Setomaa. Salvestajad Erna ja Herbert Tampere 1970. RKM, Mgn. II 1866 b

Härg
Eesti
Tartu
Võeras Võnnumaalt

Meile tuli võeras Võnnumaalt, kesse iga päe kõnnib kingad jalas ja karvapidi kasuk seljas.

Nõo khk. Koguja Jaan Tüklov 1888–1889. H IV 9, 689 (7).
Žanr

Eesti
Härg libedal

Kui härg läheb libedale teele, siis kukub.

Lõuna-Eesti
Härg nilbõ pääl

Ku härg nilbõ pääle käümä lätt, sis maaha pillus.

Vastseliina khk, Setomaa. Koguja Hindrik Prants 1890. H II 3, 580 (40). 1851. Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.
Žanr

Kass
Eesti
Tartu
Neli tombujalakest

Neli tombujalakest ja kats kikikõrvakest, silmad kui sõõriratta ja hand kui aniroos ja nõna kui naaste nõilatoos.

 

Anna Kevend, snd 1879. Tartu < Tartu-Maarja khk, Tähtvere v. Koguja Olga Hildebrand 1949. RKM II 31, 16 (25).
Žanr

Eesti
Nui ees

Nui ees, väät taga, hiirekelder keskel.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Palamuse khk, Luua v. Koguja Emilie Uus 1889. H II 27, 546 (18).
Žanr

Eesti
Lõuna-Eesti
Häätegija aida takan

Häätegija aida takan, kurjategija taba takan.

Kanepi khk, Vana-Piigaste v. Koguja J. Väggi 1888. H III 11, 488 (113).
Žanr

Eesti
Neli teevad aset

Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab magama.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Äksi khk, Tabivere v. Koguja O. Laidmaa 1964. RKM I 7, 499 (17).
Žanr

Koer
Eesti
Auk all

Auk all, kaigas peal.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Laiuse khk. Koguja Hans Asper 1897. H III 28, 530 (136).
Žanr

Eesti
Ei see koer jänest too

Ei see koer jänest too, mis vägise viiakse metsa.

English
A dog will bring no hare

A dog will bring no hare when forced to go to forest.

Palamuse khk, Kaarepere v. Koguja Helene Maasen 1888. H II 27, 239 (8). 4030.
Žanr

Eesti
Mees koera ei sööda

Mees siis koera ei sööda, kui ta jahti läheb.

English
A man doesn't feed a dog

A man doesn't feed a dog when he goes to hunt.

Helme khk. Koguja Hilja Sillaste. KKI 19, 437 (30). 6607.
Žanr

Lammas
Eesti
Tartu
Iga päivä kängä jalan

Igä päivä kängä jalan, karupäis kask sällän.

Rõngu khk, Soontaga v. Koguja Paul Johan Tamm 1889. H II 30, 921 (33).
Žanr

Helifail
Eesti
Lambamäng
English
Sheep game
Mari Sarv, 54 a. Karksi khk ja v, Nuia al. Kogujad Herbert Tampere ja August Pulst 1938. Pl 95 B3.

Lehm
Lehmalüps

 

Eesti
Lehmalüps

Taluperenaine lehma lüpsmas. Osa piima koera suhu, osa – lüpsikusse.

English
Milking the cow

A peasant woman milking a cow. Part of the milk in the dog's mouth, part – in the milking pail.

Foto: Tõnu Võimula 1940. ERA, Foto 1748.
Žanr

Tartu
Irk-ork

Eest irk-ork, tagant viuh-väuh.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Rannu khk. Kogujad Anne Antuk, Sirje Kiin, Juta Tammleht 1968. EKRK I 66, 152 (8).
Žanr

Nikita Vassil

 

Eesti
Nikita Vassil (Sido Nikita poeg) puhub lepasarve.

Moto: Kodo kulla karakõne. 

English
Nikita Vassil (Sido Nikita's son) blows the alder horn.

Moto: Go home, dear cattle.

Setomaa. Foto: Armas Otto Väisänen 1913. ERA, foto 972a.
Žanr

Eesti

 

 

Tartu
Heng-heng-heng

Heng-heng-heng, kaits paari kängi, matt raudrõngid, külimit kisaluid.

Tartu. Koguja Aleksander Puusep 1889. H III 9, 587 (2).
Žanr

Eesti
Kuum kivi

Kuum kivi aida all.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Tartu-Maarja khk. Koguja H. Uus 1890. H II 29, 601 (16).
Žanr

Siga
Eesti
Lõuna-Eesti
Moosemolk

Moosemolk, eevestelk, ise kõrr ja röövestölk.

Maarja-Magdaleena khk, Saare v. Koguja Karl Eduard Martinson 1889. H II 28, 598 (1).
Žanr

Erinevad loomad-linnud
Eesti
Köster kündis

Köster kündis, paadam patsis, ingel laulis keset küla.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Tartu. Koguja R. Maksim 1895. E 18985 (2).
Žanr

Helifail
Eesti
Kits ja hunt
English
Goat and wolf
Anna Vari, s 1893, Karksi khk, Karksi k/n, Sudiste k. Kogujad Ingrid Rüütel ja Regina Praakli 1961. RKM, Mgn. II 601 h.

Helifail
Eesti
Kits kile karja
English
A goat to the pasture
Anna Lindvere, 60 a. Kodavere khk, Ranna v, Sääritsa k. Salvestajad Herbert Tampere ja August Pulst 1938. ERA, Pl. 88 B2.

Eesti
Koer küsib Jumalalt

Vanasti läinud koer Jumala juurde küsima, mida ta võib süüa ja kus magada. Jumal lubanud villavakas magada ja kukuleiba1 süüa. Koju minnes koer unustanud ära, mis Jumal lubanud, öelnud oma peremehele, et Jumal lubanud teda haohunnikus magada ja paamõskmeid2 süüa. Nii on tänapäevani.

1 arvatavasti kakuleib – karask

2 paamõskmed – riismed pajapõhjast

Valitud keelel puudub tõlge.   

Liis Peltser, 77 a. Hargla khk, Taheva v < Mõniste v. Kogujad Herbert Tampere, Selma Lätt (Kutti) 1935. ERA II 115, 21 (50).