Saateks

„Metsavaimud masinas” on ühtaegu Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal koostatud uus looduspärimuse veebiantoloogia kui folkloorile kaasaegses kultuuriruumis häält andev rahvusvaheline tehnoloogilise kunsti näitus. Antoloogia „Eesti looduspärimus” toob esile rikkalikud folkloorikogud ja nende väärtuse ökoloogilisest vaatepunktist. Näituse eesmärk on panna rahvatarkuste sõnumid värskelt kõlama ning teha mitmemeeleliselt tajutavaks looduse hingestatus.

Filmilooja Werner Herzogi 2007. aasta dokumentaalfilmis „Kohtumised maailma lõpus”  ütles üks küsitletuist elu kohta polaarjoone taga, et mida kaugemale pooluste suunas minna, seda enam on see paik professionaalsetele unistajatele. Põhjapoolkeral tundub nii – eriti seal, kus pikkuskraadid kitsenevad ja lähenevad üksteisele. Vähem ruumi informatiivsusele, rohkem ruumi aistingutele. Eesti ei ulatu polaarjooneni, kuid Põhja- ja Baltimaadel on ühine teatav intuitiivne tunnetus, mida võib kirjeldada pigem somaatilise ja sensoorse kui informatiivse ja selgitavana. 

Eesti folklooris kajastub lähimate naaberrahvastega ühine maailmapilt, kus ilmneb nii kasutav kui säästev aspekt, samuti respekteeriv suhe loodusse kui hingestatud, võimsasse partnerisse. Rahvausundis ja igapäevapraktikas ei nähtud loodust kui lõputut toorainete kogumit, vaid kui võimsate elusolendite kooslust. Paljud tänapäeva inimesed on muutunud metsas pigem pühapäevaturistideks ning nende igapäeva partneriks on saanud tehnoloogia. Antud näitusega soovime viia inimesed, tehnoloogia ja looduse parema kontakti suunas. 

Rahvusvaheline tehnoloogilise ja kaasaegse kunsti näitus „Metsavaimud masinas” rakendab ainulaadset strateegiat, mis sobib eelmainitud unistuslike uskumuste olemusega. Näitusel osaleb üle 20 kunstniku Põhjamaadest ja Baltikumist. Kunstiteoste vormifookuseks on installatsioonikeskkonnad, heli- ja videotööd ning muud loomingulised hübriidvormid, mis loovad kaasahaarava mitmemeelelise kunstikogemuse. „Metsavaimud masinas” toimub kahes naabermajas – Eesti Kirjandusmuuseumis ning Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi hoones. Ka ruumiliselt kohtuvad niimoodi lood ja loodus. 
 
„Metsavaimud masinas” ei ole ühiskonnakriitiline näituseprojekt, vaid pakub alternatiivseid vaatenurki, kuidas suhet loodusesse läbi jätkuvate rahvatarkuste mõtestada ning hinnata inimese ja looduse jätkusuutlikku koostööd. Näitusel loovad tehnoloogia ja inspireerivad arhiivimaterjalid ainulaadse liidu, valgustades välja muidu nähtamatut ja tehes kuuldavaks muidu vaikiva. 

 

Henri Hütt, Evelyn Raudsepp, Taive Särg, Ave Goršič
2024