Talutööd

Vana eesti mees
Vana eesti mees. Räpina khk, Mehikoorma k. Foto: Armas Otto Väisänen 1912. ERA, Foto 939.

 

Lautapanekul löödi rist ette

Looma talveks lautapanekul loodi läve peal kolm korda rist ette, siis polnud karta loomahaigestumist.

Valitud keelel puudub tõlge.   

Võru < Rõuge khk. Koguja K. Tannenthal. ALS 2, 120. 

Eesti
Lõuna-Eesti
Tiilidu

Tiilidu, maasuga, meresikk, mõtsakukk.

Rõuge khk, Nursi v, Vana-Nursi k. Koguja Anton Suurkask 1898. H I 9, 839 (36).
Žanr

Eesti
Saani tegemine
English
Making a sleigh
Alice Porosson, 68 a. Põlva khk, Mooste v, Laho k. Koguja Herbert Tampere 1965. RKM, Mgn. II 1121 a.

Helifail
Eesti
Viha tegemine
English
Making a whisk
Setomaa. Kogujad Aino Strutzkin ja Selma Lätt 1959. RKM, Mgn. II 323 a.

Jukk Akermann

Eesti
Jukk Akermann puhub sikusarve
English
Jukk Akermann is playing goat's horn
Jukk Akermann, sikusarve puhuja. Urvaste khk, Vana-Antsla. Foto: Armas Otto Väisänen 1912. ERA, foto 910.
Žanr

Helifail
Eesti
Kari metsa
English
The cattle to forest!
Kata Mehilane. Setomaa, Meremäe v, Lindsi k. Koguja Pille Kippar, 1972. KKI, RLH 72: 10 (13).

Helifail
Eesti
Söö, kari!
Lõuna-Eesti
Süü, kari!
Aleksandra Lõhmus, s 1916. Setomaa, Obinitsa v ja k. Koguja Eha Viluoja, 1972. KKI, RLH 72: 2 (5a).

Helifail
Eesti
Karjase eo, eo!
English
Herd's shouting eo, eo!
Juuli Leedoks, 64 a. Helme khk, Tõrva l. Koguja Selma Lätt 1962. RKM, Mgn. II 1376 a.

Helifail
Eesti
Karjase karjumine
English
Herd's shouting
Vilma Brodel, s 1911, Iisaku khk, Mäetaguse v, Roostoja k. Kogujad Mall Proodel ja Herbert Tampere 1967. RKM, Mgn. II 1376 a.