Järved, jõed, meri

Saadjärve tulek

   Praegune Saadjärv, mis targast Tartust [on] 19 versta ehk veel vähem põhja poole ja Tallinna tee ligidal, ning kelle kaldal õhtu pool Äksi kerik seisab ja paar versta edasi Voldi mõisa, hommiku pool kaldal Saadjärve mõisa. Saadjärve mõisa puiestikus järve kalda sees näidatakse suurt kivi, mida üks Kalevi poegadest olevat sinna visanud.
   Lõuna pool kaldal [asub] Kukulinna mõisa. See nimetud järv olla seitse versta pikk ja Äksi keriku kuhalt, kost ta ka kõige laiem ja sügavam on, kaks versta lai. Vanarahva suu kõneleb, et sääl enne järve ei olevat olnud ja kesk järve kohal olevat kerik olnud.
   Ühel pühapääval olnud kerik rahvast täis, õpetaja pidanud kantslis jutlust, kolm vananaist tunnuvad kui tuska südames ja lähnuvad kerikust väl'la. Korraga joosnud suur must härg hirmsaste möirates, röökides ja kaapides keriku õue pääle, tema taga järv. Härg lasnud kõhuli maha ja sedapidi jäänud ka järv.
   Naesed aga härga nähes pistnuvad jooksu. Hädavaevalt saanuvad iist ära, vägise tahetud ka neid sisse vedada. Kerik aga kõige rahvaga ja õpetajaga jäänuvad kesk järve. Kui sügise järv kinni läheb ja jää alles väga õhukene ja selge ning kui pääv selgeste paista, siis, kes juhtub selle koha üles leidma, kos kerik põhjas olevat, siis helendada torni ots päikese paistel sügavas vee põhja.

The arrival of Saadjärv

   Current Saadjärv, which [is] 19 versts or even less from wise Tartu to the north and near the Tallinn road, and on which evening [Western] shore the Äksi church stands, and a few versts further the Voldi manor, while in the morning [Eastern] shore Saadjärve manor. In the boulevard of the Saadjärve manor, a large stone is shown inside the lake near the shore, which one of Kalev's sons allegedly threw there.
   Kukulinna manor [is located] on the south side of the shore. This lake is seven versts long, and at the Äksi church, where it is also the widest and deepest, it is two versts wide. The old folk's mouth says that there was no lake before and there was a church in the middle of the same spot.
   On a Sunday the church was full of people, the teacher gave a sermon in the pulpit, three old women felt sulky in their hearts and left the church. Suddenly, a big black bull ran into the courtyard, roaring and screeching terribly, with the lake behind him. The bull dropped on its belly and the lake was also set that way.
   The women, however, ran away when they see the bull. They barely managed to get away, it's hard to drag them in as well. The church, however, left in the middle of the lake with all the people and the priest. When in the autumn lake closes and the ice is still very thin and clear, and when the Sun shines clearly, then whoever happens to find this place, where the church is at the bottom, then the tip of the tower glows in the sunlight at the bottom of the deep water.

Äksi khk, Elistvere v, Raigastvere k Koguja August Mauer 1889. H II 28, 78/9 (3). Inglise tõlge: Taive Särg

Kivi Saadjärve ääres
Kivi Saadjärve ääres.
Kivi Saadjärve ääres. Äksi khk. A stone at the lake of Saadjärv.

 

Saadjärv. Äksi khk. Foto: Taive Särg 2021
Žanr

Kalevipoeg sammub läbi järve

Kalevipoeg, pääsedes vaevu eluga Ilmjärvest, pajatanud nõnda:

Peipsi ulatas mulle perse,
Saadjärv saapasäärde,
Kuremaajärv ulatas kurku,
Ilmjärv aga tahtis hinge võtta.

Päike peegeldub Saadjärves. Äksi khk. Foto: Taive Särg 2021. The Sun reflection on the lake of Saadjärv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päike peegeldub Saadjärves.
The Sun reflection on the lake of Saadjärv.

Kalevipoeg walks through the lake

Peipsi reached to my ass,
Saadjärv to the top of my boot,
Kuremaajärv reached to my throat,
Ilmjärv, however, wanted to take the soul,1

said Estonian giant and hero Kalevipoeg, barely escaping the lake of Ilmjärv with his life.

 

 

1 Ilmjärv or Ilmeni järv, Finnish Ilmajärvi (World/Heaven lake) - a lake in Russia. On its shore is the historical Rurikovo Gorodische (Rurik's Hillfort, Holmgård), founded by the Varangians in the 9th century, predecessor of Veliky Novgorod. 
Peipsi - the biggest lake of Estonia. Saadjärv - the lake in Äksi parish, belongs to the 10 largest and 10 deepest lakes in Estonia. Kuremaajärv (the lake of Stork's Land) - a big lake in Palamuse parish.

Mari Lind. Palamuse khk, Kaarepere v. Koguja Karl Lind 1936. ERA II 121, 619 (1). Saadjärv. Äksi khk. 2021. Foto ja inglise tõlge: Taive Särg

Kaanid ujuvad

Kui kaanid vee peal ujuvad, tuleb maru ehk tormi.

Leeches swim

If leeches swim on the water, there will be a squall or storm.

Haanja. Tõllasepp, Vsl 95. Inglise tõlge: Taive Särg

Meri rikas, siis maa vaene

Kui kevade merest palju kalu saab ikaldab vili, sest kui meri rikas, siis maa vaene. 
 

If sea rich, the land poor

If there are many fish in the sea in spring, the crop will be scarce, because if the sea is rich, the land is poor.

Käina khk, Ühtri v. Koguja Johann Sooste 1888. H III 5, 200 (36). English: Taive Särg

Jõgi

Hobu ohjata, tii tolmuta, miis piitsata
 

Kursi khk. Koguja Koguja Tõnu Riomar 1888. H II 27, 107 (12). Inglise tõlge: Taive Särg
Žanr

Emajõgi Tartu lähedal
Emajõgi Tartu lähedal. Foto Les Wilson 2017. River Emajõgi near Tartu.
Emajõgi. River Emajõgi near Tartu.
Emajõgi, Tartu. 2017. Foto Les Wilson
Žanr

Sõit, sõit
Helifail

 

Sõit, sõit!

Sõit, sõit, sõtsele,
üle oja onule,
Tänassilma tädile.
Tädi tõi täisid,
onu tõi õunu,
lell tõi leiba.1

1 sõtse ja lell – isa õde ja vend; tädi ja onu – ema õde ja vend.
 

võro

Sõit, sõit tsõdsõlõ,
üle uja unolõ,
Tännässilmä tädile.
Tädi tõi täie,
uno tõi ubinit2,
lell tõi leibä.

 

Maria Kool, 82 a. Põlva khk, Kiuma k. Koguja Ellen Liiv 1986. RKM, Mgn. II 1202 d. Lit. Erna Tampere 1986. Eesti tõlge: Taive Särg, inglise: Maarja Villandi.

Eesti
Järv väljas

Kui mardipäeval on järv jääst lahti, siis on ta ka jüripäeval.

Võro
Järv väljas

Kui märtipäävä järv vallalõ, sis jüripäävä kah.

Vastseliina khk. Koguja Jaan Jakobson 1902. H III 30, 604 (21). 6396. Eesti tõlge: Taive Särg, inglise: Maarja Villandi.
Žanr

Eesti
Pääsukesed

Pärtlipäeval lähvad pääsukesed järve.

Seletus: Vanasti ei tuntud lindude rändeid ja arvati, et pääsukesed talvitavad järves.

English
Swallows

Swallows go into the lake on Saint Bartholomew's Day.

Explanation: In the old days, bird migrations were not known and it was thought that swallows hybernated in the lake.

Rõuge khk, Vastse-Kasaritsa v. Koguja Jaan Orav 1888. H I 2, 564 (19). 9343. Inglise tõlge: Maarja Villandi.
Žanr

Eesti
Jõgi

Laupäeva lõunast tuleb püha sisse nagu jõgi ja pühapäeva lõunast läheb püha välja nagu meri.

English
River

Saturday noon a feast comes in like a river and Sunday noon it goes out as a sea.
 

Halliste khk. Koguja Jaak Peeter Sõggel 1929. ERA II 15, 211 (329). 8974. Inglise tõlge: Maarja Villandi.
Žanr