Rahvakalender ja kalendrikombestik

Eestlaste rahvakalender oli eelkõige põlluharija ning karjapidaja kalender, välja kujunenud pika aja jooksul tihedas seoses inimeste eluviisi ja vajadustega. Vahetult maa andidest elatuvale inimesele oli ülimalt tähtis sobitada oma elu looduse rütmidega. Eriti Põhjamaa aastaaegade vaheldumise tõttu pidi hoolega arvestama, et põllutööd saaksid õigel ajal tehtud ja toit talveks varutud.

Aastaaegade vahed või muud üleminekuajad, eriti pööripäevad  ja nende ümbrus, olid erilised - pühad ajad. Neid peeti eriti sobivaks tuleviku mõjutamise jaoks. Aasta vahetumist võiks võrrelda maailma uuendamise ja ehitamisega, mil vana kord nõrgeneb ja uus on alles loomisel – just sellisel muutuste ajal on võimalik sündmuste kulgu mõjutada. Kalendripühadega oligi seotud mitmeid rituaale ning nende keskseks sisuks  viljakus- ja tõrjemaagia. Samuti olid olulised puhastamistoimingud, et mitte midagi halba uude ajaperioodi kaasa võtta.

Muistses aastas oli arvatavasti 12 ühepikkust kuud, mille päevade arv vastas kuu looduslikule tsüklile. Üks kuutsükkel on ligikaudu 29,5 päeva, seega ühe aasta pikkus võis olla 348, 354, 360 päeva. Taoline ajaarvamine on olnud paljudel rahvastel. Päikeseaasta pikkus on aga ligikaudu 365 päeva ja selleks, et kuu- ja päikesekalendrit kokku viia, eraldati ülejäänud päevad aastavahetuseks. Teine võimalus oli lisada iga mõne aasta tagant lisakuu. 

Kalender on ajaarvamise, eelkõige päevade ja pühade arvestamise süsteem. Ajaarvamine toetub püsivatele looduslikele rütmidele, eelkõige kuu ja päikese liikumisele, aga ka tähtede liikumisele.

Lõuna-Eesti õigeusu aladel, eelkõige Setomaal, tähistatakse kalendripühi vana (ehk juliuse) kalendri järgi, mistõttu need saabuvad võrreldes tavalise (gregoriuse) kalendri järgi 2 nädalat hiljem. Nende pühade aeg on allpool märgitud sulgudesse. Ka tänapäeval on mitmed kalendripühad pärit kuukalendrist ja neid arvestatakse kuu faaside ja nädalapäevade järgi, mistõttu alljärgnevas pühade nimistus puudub neil kuupäev. Nende aja arvestamisest kirjutatakse pühade tutvustuses. 

Aastaring

 

 

Aastaring

Muistses aastas oli 12 umbes ühepikkust kalendrikuud, vastavalt taevase kuu tsüklile, kestusega ligikaudu 29,5 päeva. Sel juhul, vastavalt kuu pikkusele, võis aasta kujuneda järgmiselt:

12 x 29 = 348 päeva

12 x 29,5 = 354 päeva

12 x 30 = 360 päeva

Ülejäänud päevad jäid aastavahetuseks.

 

 

 

             

Jõulukuu, aastavahetus

        Talvine nigulapäev, 6. detsember (19. detsember)

        Luutsinapäev, 13. detsember

        25.-27. detsember (7. –9. jaanuar)

        Süütalastepäev, 28. detsember

        Vana-aasta õhtu, 31. detsember

        Uusaasta 1. jaanuar (14. jaanuar)

        Kolmekuningapäev, 6. jaanuar (19. jaanuar)

Südatalv, vastlad

        Tõnisepäev, 17. jaanuar (30. jaanuar)

        Küünlapäev, 2. veebruar (15. veebruar)

        Vastlapäev

        Tuhkapäev

        Maaslenits

        Paabapraasnik

        Poornapäev

Kevadtalv

        Ulasepäev, 11. veebruar (24. veebruar)

        Madisepäev, 24. veebruar

        Lisapäev, 29. veebruar (13 . veebruar)

        Käädripäev, 17. märts

        Paastumaarjapäev, 25. märts (7. aprill )

Lihavõtted ja kevade saabumine

        Urbepäev

        Lihavõttepühad

        Külvinädalad

        Karjalaskepäev, 1. aprill

        Künnipäev, 14. aprill

        Jüripäev, 23. aprill (6. mai)

        Volbripäev, 1. mai

        Nigulapäev, 9. mai  (22. mai)

        Tsirgupäev

        Suur ristipäev (Maa hingamise päev)

Kesksuvi ja jaanipäev

        Nelipühad ehk suvisted

        Viidipäev, 15. juuni

        Jaanipäev, 24. juuni (7. juuli)

        Seitsmemagajapäev, 27. juuni

        Peetripäev, 29. juuni (12. juuli)

        Heinamaarjapäev, 2. juuli

        Seitsmevennapäev, 10. juuli

Suve küpsemine

        Päätnits

        Ilja, 20. juuli (2. august)

        Jakobipäev, 25. juuli

        Annepäev, 26. juuli (12. august)

        Lauritsapäev, 10. august

        Rukkimaarjapäev, 15. august (28. august)

        Pärtlipäev, 24. august

        Ussimaarjapäev, 8. september (21. september)

        Madisepäev, 21. september

Hingedeaeg, sanditamise aeg

        Mihklipäev, 29. september (12. oktoober)

        Pokrov, 1. oktoober (14. oktoober)

        Simunapäev, 28. oktoober

        Hingedeaeg, Hingedepäev, 2. november

        Mardipäev, 10. november

        Kadripäev, 25. november (8. detsember)

        Andresepäev, 30. november

​Allikad: Hiiemäe 2006.

Taive Särg