Suhtlemine loodusega

Vaimse pärimuse ja rituaalide kaudu inimene korraldas suhteid liigikaaslastega ja ülejäänud loodusega, ning samal ajalt ta ühtlasi kinnitas ja taastootis oma uskumusi. Loodusega suhtlemise hulka kuuluvad esmajoones kalendrikombed, ohverdamised, maagilised toimingud, loitsimine jm.

Taive Särg