Veevaimud

Veevaim

Kui kalamehe kallu püüdma lääva, mulgu järve pääle eä sisse ragova, piava nema pudelist veidikese viina järve mulku valama, perast veel esi jooma. Sis saavat veevaimul hää meel ja ta laskvat palju kallu mulgu pääle tulla.

Vastseliina. Koguja Jaan Sandra 1896. H I 10, 205 (4).
Žanr

Merejumalalale ohver

Kui oli kalal olles hää saak, siis visati üks kala tagasi merejumalale ohvriks. 
 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Pärnu. Kogus Pärnu Poeglaste gümnaasium 1934. E 86089 (12).
Žanr

Merevana

Kui merel olles mere vana nähtud, siis katsutud ruttu randa sõita, sest siis polnud nalja oodata. 
 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Pärnu. Kogus Pärnu Poeglaste gümnaasium 1933. E 84595 (9).
Žanr

Veevaimu meelitamine

Kui merel kalasaak hea oli, siis visati mõned kalad tagasi merde ja loeti Issameie palvet. Kalad visati merde tagasi veevaimu meelitamiseks. 
 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Pärnu. Kogus Pärnu Poeglaste gümnaasium 1934. E 86038 (24).

Ohverdamine merejumalale

Enne kalastamist ohverdati merejumalale, et siis saada hea kalasaagi. Merejumalale ohverdati villu, püüseid ja muid asju. 
 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Pärnu. Kogus Pärnu Poeglaste gümnaasium 1933. E 84527 (4).

Järvejummal

Järveh elle järvejummal, kes an'd' kalasaake.

Magda Tooding, 24 a. Räpina khk ja v. Koguja Paulopriit Voolaine 1935. ERA II 162, 245 (27).

Aitüma vee emäksel

Saunast lahkudes tänati: 

Aitüma vee esäksel,

aitüma vee emäksel,

aiüma maarja emäksel!

Karksi khk, Ainja v. Koguja A. Univer 1936. AES J.

Näkk tõmbab vette

Vees on (järves või mujal) mingisugune keris. Kui sinna juhtud, tõmbab näkk sisse. 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Emilie Uus 85 a, August Uus 94 a. Kambja khk, Lalli k. Koguja Anu Korb 1985. RKM II 939, 360 (32).

Haldjas võib kaevu tõmmata

Kaevu ei tohi vaadata, aldjas võib kaevu tõmmata. 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Mart Tarum. Iisaku, Illuka v, Edivere k. Koguja Mart Tarum 1936. ERA II 125, 451 (35).

Järve vanamees

Mees püüdnud sabata kala kinni. Järvest hüütud talle järele: Too me tölpsaba orikas tagasi! See oli järve hoidja või järve vanamees, kes hüüdis. Sabata kala ei olnud harilik kala, vaid näkk. 

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Kose khk. Koguja Rudolf Põldmäe 1929. ERA II 19, 128/9 (2).

Tömpsaba orikas

Ühe korra püüdnud üks mees järvel kala ja ei ole sellel päeval rohkem saanud kui ühe ainukese selegi rookinud õhta ära ja pannud soola. Öösel ei ole aga meest kuidagi magada lastud, vaid ööldud vaid ühte lugu: „Vii meie tömp saba orikas ära.“ Ja talle ei ole enne rahu antud, enne kui ta need kala tükid jälle järve visanud. 

Väike-Maarja khk. Koguja Voldemar Rosenstrauch 1894. H III 17, 223/4 (47).

Ahne peremees

Elas kord vaene sulane. Ta võttis kirve kätte ja läks järve kaldale puid raiuma. Kui ta üht suurt leppa raius, kargas tal kirves varre tagant ära ja kohe järve. Mees oli hirmul ja võttis sedamaid riided maha ja käis mitu korda ka vee all otsimas, aga ei aidanud see midagi. Mees läks kurva südamega koju peremehe käest uut kirvest paluma. Peremees oli küll väga rikas, aga ka tige ja ihnus. Ta ütles sulasele: „Kui sa kirve järve viskasid, siis raiu, kuidas ja millega tahad, aga õhtuks peab süld1 puid maas olema.“ Kurva meelega astus mees järve kaldale tagasi, ta oli suures mures ja õhkas iseeneses: „Mis pean ma nüüd peale hakkama!“ Kui mees oli need sõnad ütelnud, kuuleb ta korraga kanget vetekohinat ja näeb peagi ühte väikest halli mehikest järve keskelt kalda poole ujumas. Puuraiuja kohkub hirmsasti ära. Hall mehike aga ütleb talle: „Mis sa muretsed, mees?“ Puuraiuja seletas oma kurbtuse põhjuse ära ja hall mehike lubas ta kirve üles otsida. Ta kadus vee alla ja tuli peagi vaskkirvega tagasi, näitas seda puuraiujale ja küsis: „On see sinu tööriist?“ „Ei ole!“ vastas puuraiuja. Vetevaim kadus uuesti vee alla ja tuli peagi hõbekirvega välja. Ka seda ei tunnistand mees omaks. Vetevaim kadus juba kolmandat korda vee alla, tuli aga peagi kuldkirvega tagasi. Näitas seda mehele ja küsis: „On siis see nüüd sinu kirves?“ „Ei ka mitte see!“ kostis mees. Neljandat korda vee alla minnes tõi ta peagi puuraiuja õige kirve ära. Mees oli väga õnnelik ja tänas kirveleiu eest. Vetevaim kinkis talle veel hõbe-, kuld- ja vaskkirve. Mees tänas ja läks tööle. Õhtul, kui töö tehtud, läks mees koju ja rääkis oma õnnest peremehele. Ahne peremees mõtleb sedamaid: „Oota, mehike! Sina ei osanud kalleid kingitusi muidu kui vägise pakkumise teel vastu võtta. Mina aga lähen ja katsun oma õnne paremini.“ Peremees pani kolm kirvest hästi lõdvalt varre otsa ja tõttas järvekaldale. Kui ta esimese kirvega mõne paugu oli löönud, lendas see otsast ja kohe järve, teine ja kolmas kirves samuti tagant järele. Mees istub maha ja kahetseb. Peagi näeb seda vetevaim ja tuleb mehe kurvastust järele pärima. Kui mees oma loo ära rääkind, toob vaim kolm kuldkirvest välja. „Need vist ongi sinu kirved?“ „Jah! Jah! Needsamad ongi minu kirved!“ Sedamaid kadus veevaim ära. Kange kohin ja vahutükid lendavad peremehele vastu nägu. Varsti on aga kõik vaikne ja mees ärkab kui unest üles. Tõttab nüüd kiirel sammul kodu poole. Iialgi ei julgend ta oma jalga enam järve ääre viia. 

1 süld – pikkusmõõt, ~2 m

Valitud keelel puudub tõlge.   

Lisa tõlge
Tartu. Koguja Jenny Lindok 1926. E 72948/50. Trükitud: Järv, Kaasik, Toomeos-Orglaan 2009.
Žanr