Laululinnud

Pääsuke

Helifail
Eesti
Pääsukese laul
English
Swallow's song
Mari Sarv, 54 a. Karksi khk ja v, Nuia al. Kogujad Herbert Tampere ja August Pulst 1938. ERA, Pl 96 B1.

Eesti
Siba siidi

Siba siidi, tõine savi, siiski omanikule parem kui kuningakoda.

English
A bit of silk

A bit of silk, another of clay, still better for the owner than a royal palace.

Võnnu khk. Koguja Peeter Rootslane 1895. E 21267 (115).
Žanr

Ööbik
Helifail
Eesti
Ööbiku laul
English
Nightingale's song
Mari Sarv, 54 a. Karksi khk ja v, Nuia al. Kogujad Herbert Tampere ja August Pulst 1938. ERA, Pl 96 B2.

Musträstas
Eesti
Pojad pesas

Kui kuldnokal ehk mustalräästal pojad pesas, siis pidavat ka põllumehel küli1 maas olema.

külv

English
Chicks in the nest

If starling or blackbird has chicks in the nest, the crop must be sown.

Viljandi khk. Koguja Jüri Täht 1899. H III 29, 577 (2). 4512. Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.
Žanr

Eesti
Musträstad ja pihlakad

Musträstad ei lähe enne ära, kui nad pihlakamarjad on ära söönud.

Võro
Mustaq rästseq ja pihlapu marja
q

Mustaq rästseq ei lää enne ärä ku na pihlapu marjaq ärä sööve. 

Karksi khk, Ainja k. Koguja Aili Univere 1936. AES J. Inglise tõlge: Maarja Villandi-Reiljan.

Peoleo
Helifail
Eesti
Peoleo laul
English
Oriole's song
Mari Sarv, 54 a. Karksi khk ja v, Nuia al. Kogujad Herbert Tampere ja August Pulst 1938. ERA, Pl 96 B3.

Muud laululinnud
Helifail
Eesti
Lind lohutamas
English
A bird is comforting
Marie Erep, 78 a. Hargla khk, Taheva k/n. Kogujad Selma Lätt ja Ivar Trikkel 1957. RKM, Mgn. II 61 e.

Helifail
Liis Peltser
Liis Peltser
Eesti
Lind lohutamas
English
A bird is comforting
Liis Peltser, 78 a. Hargla khk, Taheva v, Hargla al. Kogujad Herbert Tampere, August Pulst 1936. Pl 27 A1. Foto: Peeter Parikas 1936. ERA, Foto 819.